Σχόλια σε βίντεο

Με τα σχόλια μπορείτε εύκολα να έρθετε σε επαφή με άλλα άτομα στο YouTube. Μπορείτε να δείτε και να συμμετάσχετε σε συζητήσεις από την ενότητα σχολίων των βίντεο καθώς και από την καρτέλα Συζήτηση των καναλιών, εφόσον οι κάτοχοι των καναλιών έχουν ενεργοποιήσει την καρτέλα Συζήτηση.