Αναφορά και επιβολή

Μάθετε σχετικά με την αναφορά περιεχομένου στο YouTube, τις ενέργειες που κάνουν οι ομάδες μας όταν αξιολογούν περιεχόμενο, καθώς και τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Εφαρμογή Οδηγιών κοινότητας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
59
false