Подаване на сигнали и прилагане на правилата

Научете как се подават сигнали за съдържание в YouTube, какви действия предприемат екипите ни при преглеждане на съдържание и какво означава това за вас.