Läs om upphovsrätt på YouTube

Reglerna om upphovsrätt är en viktig del av vad som gör att YouTube fungerar för innehållsskapare. Du hittar allmän information om upphovsrättslagstiftning här, samt mer avancerade ämnen som tillåten användning och Creative Commons.