Prawa autorskie w YouTube

Zasady związane z ochroną praw autorskich to jeden z tych ważnych elementów, dzięki którym twórcy chętnie korzystają z YouTube. W tej sekcji znajdziesz ogólne informacje o tym, czym jest prawo autorskie, a także bardziej szczegółowe tematy, takie jak dozwolony użytek czy licencja Creative Commons.