Meer informatie over auteursrecht op YouTube

De regels voor auteursrecht zijn een belangrijk onderdeel van de gebruiksvoorwaarden van YouTube voor creators. Hier vind je meer algemene informatie over de auteursrechtwet, maar ook onderwerpen die hier dieper op ingaan, zoals eerlijk gebruik en Creative Commons.