Zasady, ich egzekwowanie i zgłaszanie naruszeń

Twoje główne źródło informacji o zasadach obowiązujących w YouTube i narzędziach do zgłaszania naruszeń. Więcej informacji o najważniejszych zasadach w YouTube znajdziesz w Wytycznych dla społeczności.