Διαμόρφωση του λογαριασμού διαχείρισης περιεχομένου