Cung cấp nội dung

Các bài viết trong phần này dành cho những đối tác sử dụng hệ thống quản lý nội dung của YouTube để quản lý nội dung có bản quyền của họ. Bạn tải nội dung lên hệ thống quản lý nội dung để tạo nội dung, với mỗi nội dung thể hiện quyền trong tác phẩm có bản quyền, chẳng hạn như bản ghi âm, video nhạc hoặc sáng tác.

Nếu bạn được phép đối sánh Content ID, YouTube sẽ so sánh video đã tải lên YouTube dựa trên tệp tham chiếu cho nội dung của bạn.