Przesyłanie treści

Artykuły w tej sekcji są przeznaczone dla partnerów, którzy używają systemu zarządzania treścią w YouTube do zarządzania swoimi materiałami chronionymi prawami autorskimi. Gdy przesyłasz treść do systemu zarządzania treścią, tworzone są zasoby, z których każdy reprezentuje prawa do objętego prawami autorskimi dzieła, np. nagrania dźwiękowego, wideoklipu czy utworu.

Jeśli masz możliwość korzystania z systemu Content ID, YouTube będzie porównywać filmy przesyłane do serwisu z plikami referencyjnymi w Twoich zasobach.