Content plaatsen

De artikelen in dit gedeelte zijn bestemd voor partners die het contentmanagementsysteem van YouTube gebruiken om hun auteursrechtelijk beschermde content te beheren. Je uploadt content naar het contentmanagementsysteem om items te maken. Elk item vertegenwoordigt de rechten van een auteursrechtelijk beschermd werk, bijvoorbeeld een geluidsopname, muziekvideo of compositie.

Als je Content ID-overeenkomsten hebt ingeschakeld, vergelijkt YouTube video's die worden geüpload met de referentiebestanden voor je items.