Turinio pateikimas

Šios skilties straipsniai yra skirti partneriams, kurie autorių teisių saugomą turinį tvarko naudodami „YouTube“ turinio valdymo sistemą. Įkeliate turinį į turinio valdymo sistemą ir taip sukuriate išteklių, o kiekvienas išteklius išreiškia teises, susijusias su autorių teisių saugomu darbu, pavyzdžiui, garso įrašu, muzikos vaizdo įrašu arba kompozicija.

Jei jums įgalintas Content ID atitikčių nustatymas, į „YouTube“ įkeltus vaizdo įrašus „YouTube“ palygina su jūsų išteklių nuorodų failais.