Παράδοση περιεχομένου

Τα άρθρα αυτής της ενότητας προορίζονται για τους συνεργάτες που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του YouTube για να διαχειρίζονται το περιεχόμενό τους που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όταν ανεβάζετε περιεχόμενο στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, δημιουργούνται στοιχεία. Κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα σε ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως μια ηχογράφηση, ένα μουσικό βίντεο ή μια σύνθεση.

Αν έχετε ενεργοποιήσει την αντιστοίχιση Content ID, το YouTube συγκρίνει τα βίντεο που ανέβηκαν στο YouTube με τα αρχεία αναφοράς για τα στοιχεία σας.