Distribuir contingut

Els articles d'aquest secció van destinats als partners que fan servir el sistema de gestió de continguts de YouTube per gestionar el seu contingut protegit per drets d'autor. L'usuari penja contingut al sistema de gestió de continguts per crear recursos, i cada recurs representa els drets d'una obra protegida per drets d'autor, com ara una gravació de so, un vídeo musical o una composició.

Si tens activada la cerca de coincidències amb Content ID, YouTube compara els vídeos que es pengen a YouTube amb els fitxers de referència dels teus recursos.