ปัญหาที่ทราบ

เราพยายามแก้ไขปัญหาที่พบใน YouTube อย่างสม่ำเสมอ หากปัญหาของคุณอยู่ในรายการด้านล่าง แสดงว่าเราทราบเกี่ยวกับปัญหานี้แล้วและกำลังดำเนินการแก้ไข หากปัญหาไม่อยู่ในรายการด้านล่าง ให้ดูวิธีรายงานปัญหา