อัปโหลดวิดีโอ

หากเพิ่งเริ่มใช้งาน YouTube ดูวิธีตั้งค่าช่องและอัปโหลดวิดีโอด้วย Creator Academy