ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube

โปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube จะช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้จากเนื้อหา พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์รายอื่น