Felsöka fakturerings- eller åtkomstproblem med ett Premium-medlemskap

Om din månatliga medlemskapsbetalning för YouTube Premium eller YouTube Music Premium avvisas meddelar vi dig via e-post så att du kan rätta till det och återställa medlemskapet.

När du har fått e-postmeddelandet:

 • Du har tre dagar på dig att åtgärda problemet innan du förlorar åtkomsten till Premium-förmånerna. Under den här tredagarsperioden försöker vi regelbundet genomföra månadsbetalningen.

 • Om vi efter tre dagar fortfarande inte har kunnat debitera dig hamnar prenumerationen i ett pausat läge i 30 dagar. I det pausade läget försöker vi fortfarande med jämna mellanrum genomföra betalningen och återställa din tillgång till medlemskapet, såvida du inte avslutar prenumerationen.

Om du uppdaterar betalningsinformationen under den här tiden återställs medlemskapet automatiskt vid vårt nästa försök att debitera din betalningsmetod. Om du inte vill vänta medan systemet försöker debitera dig igen, utan vill ha åtkomst omedelbart, kan du avsluta prenumerationen och därefter registrera dig igen.

Om du tror att du har debiterats för ett betalmedlemskap men inte kan komma åt förmånerna kan du klicka här.

Om betalningen för medlemskapet avvisas beror det sannolikt på att ett problem med betalningsmetoden behöver åtgärdas. Nedan tipsar vi om vad du kan göra.

Lösa problem med en avvisad betalning

Den månatliga medlemskapsbetalningen kan ha avvisats därför att det har uppstått ett problem med ditt kort eller den betalningsform du använder. När du har åtgärdat eventuella problem med betalningen försöker systemet automatiskt att debitera dig igen och återställa åtkomsten till medlemsförmånerna.

Se till att dina kortuppgifter är aktuella

Ofta misslyckas betalningar därför att kortet har gått ut eller därför att faktureringsadressen inte stämmer. Så här uppdaterar du informationen

 1. Öppna youtube.com/paid_memberships om du använder en dator. Om du använder YouTube-mobilappen klickar du på din profilbild  följt av Betalmedlemskap.
 2. Klicka på  intill meddelandet Det gick inte att bearbeta den aktuella betalningsmetoden.
 3. Klicka på Uppdatera betalningsmetod.

Vi rekommenderar att du granskar samtliga kortuppgifter för att se till att de stämmer. Titta särskilt på kortets utgångsdatum. Dessutom måste det postnummer som står angivet för betalningsmetoden stämma överens med postnumret i den aktuella faktureringsadressen för kortet.

Om det inte går att använda den betalningsmetod vi har använt hittills behöver du välja en annan betalningsmetod eller lägga till en ny.

Tips! Om du inte ser alternativet för att uppdatera betalningsmetoden via länken ovan kan du uppdatera betalningsmetoden på Google Pay-sidan Prenumerationer och tjänster.

Skicka in den information som efterfrågas

Om du ser ett felmeddelande där du uppmanas att skicka in ytterligare information till Google behöver du följa instruktionerna och skicka in informationen. Du kan till exempel behöva verifiera din identitet på Google Pay innan du kan köpa något via ditt Google-konto.

Du kan också när som helst titta på Google Pay. Där ser du aviseringar och förfrågningar om att rätta till problem med kontot.

Kontrollera att det finns tillräckligt mycket pengar på kontot

Ibland avvisas en transaktion därför att pengarna på kontot inte räcker. Kontrollera att saldot på kontot räcker till det du vill köpa.

Kontakta banken eller kortutfärdaren

Kortet kan ha begränsningar som gör att betalningen inte kan genomföras. Kontakta den bank eller det företag som utfärdade kortet och fråga om de vet varför transaktionen avvisades.

Om du befinner dig utanför USA behöver du dessutom se till att kortet och banken tillåter internationella transaktioner. Beroende på vilket land du befinner dig i kan du behöva kontakta din bank och få kortet auktoriserat för onlinetransaktioner.

Testa en annan betalningsmetod 

Du kan prova att byta till en annan betalningsform via de här stegen:

 1. Öppna youtube.com/paid_memberships om du använder en dator. Om du använder YouTube-mobilappen klickar du på din profilbild  följt av Betalmedlemskap.
 2. Klicka på ikonen intill meddelandet Det gick inte att bearbeta den aktuella betalningsmetoden.
 3. Klicka på Uppdatera betalningsmetod.
 4. Välj en annan betalningsmetod

Tips! Om du fortfarande har problem med att genomföra köp på YouTube med betalningsmetoden kan du överväga att betala med saldot i Google Play (om det används i ditt land). Du ser i vilka länder det går att använda saldo Google Play här.

Börja med att fylla på saldot i Google Play och välj sedan alternativet Saldo i Google Play som betalningsmetod. Du kan läsa mer om att lösa in ditt saldo i Google Play.

Åtgärda problem med att komma åt förmånerna när du har debiterats

Du kanske har försökt att genomföra ett köp eller fått ett meddelande om en debitering (exempelvis från din mobiloperatör), men du har inte åtkomst till det du har köpt. Det här kan bero på att betalningen fortfarande bearbetas. Den kan också ha avvisats. 

Om reserverade belopp och väntande transaktioner

Väntande transaktioner på Google Pay eller ditt kontoutdrag är reserverade belopp som inte har bearbetats ännu.

Ibland kan du se flera väntande transaktioner för samma prenumerationsbetalning. Varje debitering motsvarar i sådana fall ett auktoriseringsförsök. Om en transaktion visas som väntande i stället för bearbetad så har inget debiterats ännu. Alla sådana försök till kortauktoriseringar för en viss betalning försvinner från kontoutdraget av sig själva. Du debiteras inte för dem.

Så kontrollerar du en väntande debitering

 • Kontrollera kontoutdraget eller Google Pay. Om du klickar på en transaktion på Google Pay bör du se köpet listat som Väntar snarare än som genomfört.
 • Sök efter ett e-postkvitto. Du får ett e-postkvitto från YouTube om en betalning faktiskt bearbetas.
 • Du kan också när som helst titta på Google Pay. Där ser du aviseringar och förfrågningar om att åtgärda problem med kontot. Du kan till exempel behöva verifiera din identitet på Google Pay innan du kan köpa något via ditt Google-konto. Om du inte ser några aviseringar eller förfrågningar på Google Pay går den väntande debiteringen antingen igenom eller avvisas av betalningsleverantören och försvinner av sig själv. I båda fallen tar det vanligtvis 1–14 arbetsdagar. Kontakta betalningsleverantören om du fortfarande ser en väntande debitering efter den tidsperioden.

Så kontrollerar du en avvisad debitering

Du kan kontrollera köpets status i Google Pay. Transaktionsstatusen bör visas som Avvisad i Google Pay. I avsnittet ovan tipsar vi om hur du kan åtgärda avvisade betalningar.
Om debiteringen fortfarande visas som väntande på kontoutdraget bör den försvinna av sig själv inom 1–14 arbetsdagar. Om den avvisas försvinner den också inom samma tidsperiod. Kontakta betalningsleverantören om du fortfarande ser en väntande debitering efter den tidsperioden.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?