I-troubleshoot ang mga isyu sa pagbabayad sa pamamagitan ng iyong provider ng mobile (direktang pagsingil ng carrier)

Kung nagkakaproblema ka sa pagbiling sinisingil sa pamamagitan ng carrier ng iyong mobile phone, subukan ang mga tip sa pag-troubleshoot na ito.

Mga tip para sa mga unang beses na customer ng direktang pagsingil ng carrier

Kung nagkakaproblema ka sa pagbili gamit ang pagsingil ng carrier, inirerekomenda naming magsimula ka sa pamamagitan ng pagtiyak na:

 • Nakakonekta ka sa network ng iyong carrier, kung ito ang unang beses na gagamit ka ng pagsingil ng carrier sa YouTube.
 • Ginagamit mo ang YouTube app, hindi isang mobile browser o computer.

Inirerekomenda rin naming subukan mong i-off ang iyong device, maghintay nang ilang segundo, at pagkatapos ay i-on ulit ito. Pagkatapos i-on ang iyong device, subukan mo ulit ang pagbili mo.

Mga karagdagang tip sa pag-troubleshoot

Kung nagkakaproblema ka pa rin:

 • Tiyaking gumagamit ka ng personal na account. Posibleng i-block ng ilang kumpanya ang pagsingil ng carrier sa mga pangkumpanyang account.
 • Kumpirmahing hindi ka gumagamit ng rooted na device.
 • Kung gumagamit ka ng device na may dual SIM card, tiyaking ilagay ang tamang SIM card sa slot 1 at hayaang walang laman ang slot 2.

Tingnan ang iyong mga setting ng carrier

Kung wala sa mga tip sa itaas ang nakaayos ng iyong isyu, posibleng may ilang setting ng carrier na nakakaapekto sa serbisyo mo. Makipag-ugnayan sa iyong carrier para tiyaking:

 • Hindi mo pa naaabot ang anumang limitasyong itinakda ng iyong carrier para sa mga kabuuan ng buwanang paggastos o mga presyo ng indibidwal na pagbili (kapag naabot ang mga limitasyong iyon, mawawala ang opsyon sa pagsingil).
 • Mayroon kang sapat na balanse para sa halaga ng nabili, kung gumagamit ka ng pre-paid plan.
 • Pinapayagan ng iyong device at plan ng serbisyo ang mga pagbili ng premium na content.
 • Puwedeng gumamit ng pagsingil sa mobile phone ang iyong device.

Kung nasubukan mo na ang mga hakbang na ito at nagkakaproblema ka pa rin, makipag-ugnayan sa service provider ng iyong mobile phone para sa karagdagang tulong.

Mga tip para sa mga kasalukuyang membership na sinisingil sa pamamagitan ng carrier ng mobile phone

Kung gumagamit ka ng direktang pagsingil ng carrier para magbayad ng binabayarang membership sa YouTube at nagkakaroon ka ng mga isyu sa pagbabayad, makipag-ugnayan sa iyong carrier para malaman ang dahilan ng pagtanggi. Posibleng may isyu sa iyong account, tulad ng paglampas sa limitasyon ng paggastos.

Kung walang isyu sa iyong account ng carrier, subukang alisin ito bilang paraan ng pagbabayad at idagdag ulit ang:

 1. Pumunta sa iyong page na Mga paraan ng pagbabayad sa Google Pay at alisin ang iyong paraan ng pagbabayad na pagsingil ng carrier. Tandaan: Hindi mo na magagawang alisin ang pagsingil ng carrier sa iyong account kung ginagamit mo ang paraan ng pagbabayad na ito para sa mga kasalukuyang aktibong membership.
 2. Pumunta sa YouTube app at mag-tap sa iyong larawan sa profile .
 3. I-tap ang Mga binabayarang membership at gawin ulit ang proseso ng pag-sign up.

Kung nagkakaproblema ka sa pagdagdag ulit ng pagsingil ng carrier, subukan ang mga tip sa pag-troubleshoot para sa mga unang beses na user sa itaas.

Kung hindi makakatulong ang mga ito, makipag-ugnayan sa service provider ng iyong mobile phone para sa karagdagang tulong.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?