Objašnjenja neočekivanih terećenja

Ako na kreditnoj kartici ili bankovnom računu uočite neočekivano terećenje od YouTubea, u nastavku možete saznati moguće razloge terećenja.

Naplaćen mi je prevelik iznos

 • Korekcija zbog porezne stope: možda primijetite manja odstupanja u mjesečnim terećenjima do kojih dolazi zbog promjena u poreznim stopama koje su povezane s vašom pretplatom uz plaćanje. Porez na kupnje na YouTubeu određuje se na temelju poreznih zakona na vašoj lokaciji i može se s vremenom mijenjati zbog lokalnih poreznih propisa. Više možete saznati ovdje, a u Google Payu možete pronaći potvrde za svoje transakcije, koje uključuju i primijenjeni porez.

 • Prešli ste na obiteljsku pretplatu: ako ste nedavno prešli na obiteljsku pretplatu, iznos vašeg mjesečnog terećenja bit će veći od onog za osobnu pretplatu. Na web-lokaciji http://youtube.com/purchases možete pregledati status i terećenja za svoju pretplatu.

 • Naknade: vaša banka ili kartičarska kuća može promijeniti naknade za međunarodne transakcije, ovisno o vašoj lokaciji. Pored toga, do promjena u ukupnom iznosu može doći zbog konverzija vaše lokalne valute u USD.

 • Rezervacije sredstava za autorizaciju: može se pojaviti rezervacija sredstava za autorizaciju čiji je iznos sličan iznosu vašeg mjesečnog terećenja. Pomoću tih autorizacija YouTube potvrđuje da je vaša kartica važeća i provjerava imate li na računu dovoljno sredstava za izvršenje kupnje, no to nisu stvarna terećenja. Ovdje možete saznati više o rezervacijama sredstava za autorizaciju.

Terećenja za svoje pretplate uz plaćanje na YouTubeu možete pregledati na stranici http://youtube.com/purchases.

Naplaćena mi je besplatna proba

Možda ćete primijetiti terećenje nakon registracije za besplatnu probu za koju ne ispunjavate uvjete. Uvjete za besplatne probe ispunjavaju samo korisnici koji po prvi put upotrebljavaju YouTube Premium, Music Premium i Google Play glazbu.

Ako ste se po prvi put registrirali za besplatnu probu, iznos koji ste primijetili možda nije terećenje, već rezervacija sredstava za autorizaciju Pomoću tih autorizacija YouTube potvrđuje da je vaša kartica važeća i provjerava imate li na računu dovoljno sredstava za izvršenje kupnje kada vaša proba završi. Ovdje možete saznati više o rezervacijama sredstava za autorizaciju.

Terećenje je izvršeno više puta

Slijede najčešći razlozi koji dovode do višestrukih terećenja s YouTubea:

 • Na svojem računu imate više od jedne pretplate: pregledajte ove uobičajene situacije s dvostrukom pretplatom da biste provjerili jeste li se pogreškom registrirali za preklapajuće plaćene pretplate.

 • Možda vidite terećenje za drugu pretplatu ili uslugu na Googleu: provjerite odjeljak "Aktivnost" na Google Pay računu da biste potvrdili pojedinosti o terećenju te utvrdili je li terećenje izvršeno za plaćenu pretplatu na YouTubeu.

 • Imate više od jednog računa s plaćenom pretplatom na YouTubeu. Moguće je da ste se vi ili netko tko ima pristup vašem računu registrirali drugom e-adresom ili putem drugog uređaja ili platforme za naplatu. Da biste provjerili imate li druge Google račune:
  1. Kliknite svoju profilnu sliku .
  2. Kliknite Promijeni račun.
  3. Trebali biste vidjeti kvačicu pokraj računa kojim ste trenutačno prijavljeni. Ako na popisu vidite i drugi račun koji je u vašem vlasništvu, dodirnite ga da biste se prebacili na njega.
  4. Otvorite web lokaciju http://youtube.com/purchases da biste provjerili jeste li drugim računom registrirani za plaćenu pretplatu. Ako na popisu nema drugih računa, pokušajte se prijaviti drugim Google računima koji su u vašem vlasništvu i provjerite imate li aktivnih pretplata.
 • Možda se prikaže rezervacija sredstava za autorizaciju ili terećenje "na čekanju": Pomoću tih autorizacija YouTube potvrđuje da je vaša kartica važeća i provjerava imate li na računu dovoljno sredstava za izvršenje kupnje, no to nisu stvarna terećenja. Ovdje možete saznati više o rezervacijama sredstava za autorizaciju.

Prikazuje mi se terećenje koje nisam izvršio

Ako na svojem računu vidite terećenje koje ne prepoznajete, pregledajte predložene korake i upute za prijavu neovlaštenog terećenja.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?