Maunawaan ang mga hindi inaasahang pagsingil mula sa YouTube

Kung nakakakita ka ng hindi inaasahang singil mula sa YouTube sa iyong credit card o bank account (na ipinapakita bilang “GOOGLE*YouTube”), basahin sa ibaba kung bakit ka posibleng nasingil.

Sobra ang siningil sa akin

 • Pagsasaayos ng rate ng buwis: Posible kang makakita ng maliliit na pagbabago-bago sa iyong buwanang pagsingil dahil sa mga pagbabago sa mga rate ng buwis na nauugnay sa iyong may bayad na membership. Tinutukoy ang buwis sa mga binili sa YouTube batay sa batas sa buwis ng iyong lokasyon, at puwede itong magbago sa paglipas ng panahon dahil sa mga lokal na kinakailangan sa buwis. Puwede kang matuto pa rito at makakita ng mga resibo para sa iyong mga transaksyon, kabilang ang anumang inilapat na buwis, sa Google Pay.

 • Nag-upgrade ka sa plan ng pamilya: Kung nag-upgrade ka kamakailan sa plan ng pamilya, magiging mas mataas ang iyong buwanang pagsingil kaysa sa indibidwal na plan. Bisitahin ang http://youtube.com/purchases para makita ang status ng at mga singil sa iyong plan.

 • Mga bayarin: Posibleng maningil ang iyong bangko o kumpanya ng card ng mga bayarin para sa mga internasyonal na transaksyon, depende sa iyong lokasyon. Bukod pa rito, posibleng may mga pagbabago sa kabuuang halaga dahil sa conversion sa pagitan ng iyong lokal na currency at ng USD.

 • Mga authorization hold: Posible kang makakita ng authorization hold sa halagang katulad ng iyong buwanang pagsingil. Isinasagawa ang mga authorization na ito para matiyak ng YouTube na valid ang iyong card, at para matiyak na may sapat kang mga pondo sa account mo para bumili - pero hindi aktwal na singil ang mga ito. Matuto pa tungkol sa mga authorization hold dito.

Makikita mo ang mga pagsingil para sa iyong mga may bayad na membership sa YouTube sa pamamagitan ng pagbisita sa http://youtube.com/purchases.

Siningil ako para sa isang trial

Posible kang makakita ng singil pagkatapos mong mag-sign up para sa trial kung hindi ka kwalipikado. Ang mga magsu-subscribe lang sa YouTube Premium, Music Premium, at Google Play Music sa unang pagkakataon ang kwalipikado para sa mga trial.

Kung ito ang unang beses na magsa-sign up ka para sa trial, posibleng nakakakita ka ng authorization hold, hindi ng singil. Isinasagawa ang mga authorization na ito para matiyak ng YouTube na valid ang iyong card, at para matiyak na may sapat kang mga pondo sa account mo para bumili kapag natapos na ang iyong trial. Matuto pa tungkol sa mga authorization hold dito.

Siningil ako nang maraming beses

Narito ang mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit ka nakakakita ng maraming singil mula sa YouTube:

 • Mayroon kang mahigit isang membership sa iyong account: Tingnan ang mga karaniwang sitwasyon sa duplicate na subscription na ito para malaman mo kung posibleng nagkamali ka sa pag-sign up para sa mga nag-o-overlap na may bayad na membership.

 • Posibleng nakakakita ka ng singil para sa ibang subscription o serbisyo ng Google: Tingnan ang "Aktibidad" sa iyong Google Pay account para kumpirmahin ang mga detalye tungkol sa singil at para i-verify kung mula ito sa isang may bayad na membership sa YouTube.

 • Mayroon kang mahigit isang account na may bayad na membership sa YouTube. Posibleng nag-sign up ka o sinumang may access sa iyong account gamit ang ibang email address, device, o platform sa pagsingil. Para tumingin ng iba pang Google account:
  1. I-click ang iyong larawan sa profile .
  2. I-click ang Lumipat ng account.
  3. Dapat kang makakita ng check mark sa tabi ng account kung saan ka kasalukuyang naka-sign in. Kung makakakita ka ng isa pang nakalistang account na pagmamay-ari mo rin, i-tap ito para lumipat sa account na iyon.
  4. Tingnan kung naka-sign up ang isa mo pang account para sa may bayad na membership sa pamamagitan ng pagbisita sa http://youtube.com/purchases. Kung wala nang iba pang nakalistang account, puwede mong subukang mag-sign in anumang oras gamit ang iba pang Google Account na pagmamay-ari mo at tingnan kung may mga aktibong membership.
 • Posibleng nakakakita ka ng authorization hold o “nakabinbing” singil: Isinasagawa ang mga authorization na ito para matiyak ng YouTube na valid ang iyong card, at para matiyak na may sapat kang mga pondo sa account mo para bumili - pero hindi aktwal na singil ang mga ito. Matuto pa tungkol sa mga authorization hold dito.

May mga sinisingil sa akin na hindi ko nakikilala

Kung may singil sa iyong account na hindi mo nakikilala, tingnan ang mga iminumungkahing susunod na hakbang at tagubilin na ito para sa paghahain ng claim para sa hindi awtorisadong bayarin.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false