สมัครใช้หรือจัดการการเป็นสมาชิก YouTube Premium ผ่านพาร์ทเนอร์ YouTube

คุณซื้อและชำระเงินค่าสมาชิก YouTube Premium ผ่านพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เสนอ YouTube Premium ให้แก่สมาชิกเครือข่ายได้ โดยคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ของ YouTube Premium เช่นเดียวกันกับการซื้อโดยตรงจาก YouTube 

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราในขณะนี้ ได้แก่

  • au by KDDI
  • TIM
  • Vodafone

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง หากต้องการลงชื่อสมัครใช้ YouTube Premium ผ่านผู้ให้บริการเหล่านี้

ในปัจจุบัน บริษัทเหล่านี้พร้อมให้คุณซื้อการเป็นสมาชิก YouTube Premium แบบรายบุคคลเท่านั้น หากต้องการซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัว คุณจะต้องลงชื่อสมัครใช้กับ YouTube โดยตรง

au by KDDI

ไปที่หน้านี้เพื่อลงชื่อสมัครใช้ YouTube Premium ผ่าน au by KDDI
การเรียกเก็บเงิน: หาก au by KDDI เป็นผู้เรียกเก็บเงิน คุณจะเห็นค่าสมัครใช้บริการ YouTube Premium ในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน
การยกเลิกหรือการหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว: คุณหยุดการเป็นสมาชิก YouTube Premium ชั่วคราวไม่ได้หากมีการเรียกเก็บเงินผ่าน au by KDDI หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อ au by KDDI โดยการดำเนินการนี้จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและการยกเลิกของ au by KDDI
การเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน: คุณเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกจาก YouTube Premium เป็น YouTube Music Premium ผ่าน au by KDDI ไม่ได้ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิก YouTube Premium จะรวมสิทธิ์ในการเข้าถึง YouTube Music Premium โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้ว
หากต้องการเปลี่ยนการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินเป็น YouTube Music Premium โปรดทำดังนี้
  1. ติดต่อ au by KDDI เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกปัจจุบัน
  2. รอจนกว่าการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินจะสิ้นสุดลง (คุณจะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน) 
  3. สมัครเป็นสมาชิก YouTube Music Premium ผ่าน YouTube โดยตรง

TIM

ไปที่หน้านี้เพื่อลงชื่อสมัครใช้ YouTube Premium ผ่าน TIM
 
การยกเลิกหรือการหยุดเป็นสมาชิกชั่วคราว: คุณหยุดเป็นสมาชิก YouTube Premium ชั่วคราวไม่ได้หากมีการเรียกเก็บเงินผ่าน TIM หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อ TIM โดยการดำเนินการนี้จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและการยกเลิกของ TIM
 
การเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน: คุณเปลี่ยนการเป็นสมาชิกจาก YouTube Premium เป็น YouTube Music Premium ผ่าน TIM ไม่ได้ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิก YouTube Premium จะรวมสิทธิ์ในการเข้าถึง YouTube Music Premium โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้ว

Vodaphone

ไปที่หน้านี้เพื่อลงชื่อสมัครใช้ YouTube Premium ผ่าน Vodafone โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับระยะทดลองใช้ฟรีหากลงชื่อสมัครใช้ผ่าน Vodafone และจะเริ่มการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินทันทีเมื่อลงชื่อสมัครใช้
การเรียกเก็บเงิน: หาก Vodafone เป็นผู้เรียกเก็บเงิน คุณจะเห็นค่าสมัครใช้บริการ YouTube Premium ในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน
การยกเลิกหรือการหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว: คุณหยุดการเป็นสมาชิก YouTube Premium ชั่วคราวไม่ได้หากมีการเรียกเก็บเงินผ่าน Vodafone หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อ Vodafone โดยการดำเนินการนี้จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและการยกเลิกของ Vodafone
การเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน: คุณเปลี่ยนการเป็นสมาชิกจาก YouTube Premium เป็น YouTube Music Premium ผ่าน Vodafone ไม่ได้ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิก YouTube Premium จะรวมสิทธิ์ในการเข้าถึง YouTube Music Premium โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้ว
หากต้องการเปลี่ยนการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินเป็น YouTube Music Premium โปรดทำดังนี้
  1. ติดต่อ Vodafone เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกปัจจุบัน
  2. รอจนกว่าการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินจะสิ้นสุดลง (คุณจะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน) 
  3. สมัครเป็นสมาชิก YouTube Music Premium ผ่าน YouTube โดยตรง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false