Thiết lập tài khoản AdSense để nhận tiền thanh toán

Nếu đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn cần liên kết một tài khoản AdSense được phê duyệt để kiếm tiền và nhận tiền thanh toán.

Trước khi bắt đầu: Theo Điều khoản và điều kiện của AdSense, bạn chỉ được phép có một tài khoản AdSense cho một tên người nhận thanh toán. Các tài khoản AdSense trùng lặp được tạo qua YouTube sẽ không được phê duyệt và kênh YouTube được liên kết sẽ bị tắt tính năng kiếm tiền.

Hãy làm theo các bước hướng dẫn bên dưới để liên kết với đúng tài khoản AdSense cho kênh YouTube của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản AdSense hiện có hoặc tạo tài khoản mới. Bạn có thể kiếm tiền từ nhiều kênh YouTube bằng cùng một tài khoản AdSense. 

Nếu đã được phê duyệt để tham gia Chương trình Đối tác YouTube và muốn thay đổi tài khoản AdSense liên kết với kênh YouTube của mình, thì bạn có thể làm theo hướng dẫn này

Tôi không biết mình đã có tài khoản AdSense hay chưa

Vui lòng kiểm tra hộp thư đến để tìm các email từ "AdSense" hoặc địa chỉ "adsense-noreply@gmail.com".
Theo Điều khoản và điều kiện của AdSense, bạn chỉ được phép có một tài khoản AdSense cho một tên người nhận thanh toán. Nếu chúng tôi phát hiện bạn có một tài khoản trùng lặp, thì tài khoản AdSense của bạn sẽ bị từ chối, đồng thời chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đóng các tài khoản liên quan khác.

Tôi đã có tài khoản AdSense được phê duyệt

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn rồi chuyển đến https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization
 2. Nhấp vào nút "Bắt đầu" trên thẻ "Đăng ký Google AdSense".
 3. Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu của tài khoản YouTube và xác thực lại. Tìm hiểu về cách xác thực lại tài khoản YouTube.
 4. Chọn Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào AdSense. Nếu đã là một nhà xuất bản AdSense thì bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn dùng để truy cập vào tài khoản AdSense hiện tại của mình. Thông tin đăng nhập của tài khoản này có thể khác với thông tin đăng nhập mà bạn sử dụng để đăng nhập vào YouTube.
 5. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập của AdSense. Xác minh rằng email hiển thị ở đầu trang là chính xác. Nếu tài khoản đang hiển thị không phải là tài khoản mà bạn muốn đăng nhập, hãy nhấp vào "Sử dụng tài khoản khác" để đổi tài khoản.
 6. Hãy nhấp vào Chấp nhận liên kết.
 7. Hệ thống sẽ chuyển bạn trở lại trang Kiếm tiền trong YouTube Studio. 
 8. Sau khi bạn đã kết nối với tài khoản AdSense, chúng tôi sẽ đánh dấu bước này bằng ký hiệu "Xong" màu xanh lục trên thẻ "Đăng ký Google AdSense".

Tôi không có một tài khoản AdSense đã được phê duyệt

Khi bạn liên kết kênh YouTube của mình với một tài khoản AdSense mới, đừng tạo tài khoản AdSense mới thông qua www.adsense.com. Nếu bạn làm như vậy, tài khoản của bạn sẽ bị từ chối và kênh YouTube của bạn sẽ bị tắt tính năng kiếm tiền. Thay vào đó, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo tài khoản AdSense mới thông qua YouTube.
 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn rồi chuyển đến https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization
 2. Nhấp vào nút "Bắt đầu" trên thẻ "Đăng ký Google AdSense".
 3. Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu của tài khoản YouTube và xác thực lại. Tìm hiểu về cách xác thực lại tài khoản YouTube.
 4. Chọn Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào AdSense. Nếu đã là một nhà xuất bản AdSense thì bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn dùng để truy cập vào tài khoản AdSense hiện tại của mình. Thông tin đăng nhập của tài khoản này có thể khác với thông tin đăng nhập mà bạn sử dụng để đăng nhập vào YouTube.
 5. Sau khi chuyển đến AdSense, hãy xác minh rằng email hiển thị ở đầu trang là chính xác. Nếu tài khoản đang hiển thị không phải là tài khoản mà bạn muốn đăng nhập, hãy nhấp vào "Sử dụng tài khoản khác" để đổi tài khoản.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản AdSense mới. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn và gửi đơn đăng ký AdSense.
 7.  Hệ thống sẽ chuyển bạn trở lại YouTube Studio và bạn sẽ thấy thông báo cho biết chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký AdSense của bạn.
 8. AdSense sẽ cập nhật thông tin cho bạn qua thư sau khi đã phê duyệt tài khoản AdSense của bạn. Quá trình phê duyệt tài khoản AdSense có thể mất vài ngày.
 9. Sau khi bạn đã kết nối với tài khoản AdSense, chúng tôi sẽ đánh dấu bước này bằng ký hiệu "Xong" màu xanh lục trên thẻ "Đăng ký Google AdSense". Có thể mất tối đa 48 giờ thì tài khoản liên kết mới có thể hoạt động.

Sử dụng hệ thống quản lý nội dung của YouTube

Nếu đã được cấp quyền quản lý nội dung cho chủ sở hữu nội dung, bạn có thể liên kết tài khoản AdSense với tài khoản chủ sở hữu nội dung của mình bằng cách:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Chủ sở hữu nội dung của bạn trên YouTube.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt.
 3. Trong phần Tổng quan, bạn sẽ thấy mục AdSense (có thể bạn sẽ phải di chuyển xuống thì mới thấy mục này). 
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa. 
 5. Nhấp vào Tiếp tục với AdSense.
 6. Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu của tài khoản YouTube và xác thực lại. Tìm hiểu về cách xác thực lại tài khoản YouTube.
 7. Chọn Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào AdSense. Nếu đã là một nhà xuất bản AdSense thì bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn dùng để truy cập vào tài khoản AdSense hiện tại của mình.
 8. Nhập mật khẩu của tài khoản AdSense khi được yêu cầu. Mật khẩu này có thể khác với thông tin bạn dùng để đăng nhập vào YouTube. 
 9. Xác nhận kênh YouTube mà bạn đang liên kết với tài khoản AdSense của mình và chọn ngôn ngữ chính cho kênh đó. Tuy bạn chọn một kênh YouTube để hoàn tất quy trình liên kết AdSense, nhưng YouTube sẽ chạy quảng cáo trên tất cả các kênh được liên kết với tài khoản chủ sở hữu nội dung của bạn.
 10. Nhấp vào Chấp nhận liên kết rồi cung cấp thông tin thanh toán của bạn nếu được yêu cầu.
Sau khi hoàn tất quá trình này, hệ thống sẽ chuyển bạn trở lại YouTube. Tìm hiểu thêm về thời gian chờ xem xét đơn đăng ký của AdSense.

Các vấn đề thường gặp

Bạn có thể gặp một số vấn đề khi liên kết tài khoản AdSense với kênh của mình. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách xác định và khắc phục một số vấn đề thường gặp. 

Tài khoản trùng lặp 

Theo Điều khoản và điều kiện của AdSense, bạn chỉ được phép có một tài khoản AdSense cho một tên người nhận thanh toán. Nếu chúng tôi phát hiện bạn có tài khoản trùng lặp thì tài khoản AdSense của bạn sẽ bị từ chối, đồng thời chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đóng các tài khoản liên quan khác.

Cách giải quyết: Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email của "AdSense" có tiêu đề: "Bạn đã có tài khoản AdSense". Email này sẽ có thông tin về tài khoản AdSense bạn hiện có. Bạn sẽ phải quyết định xem mình nên dùng tài khoản hiện có để kiếm tiền từ kênh hay hủy tài khoản đó

Tôi thấy thông báo "Rất tiếc, đã xảy ra lỗi" trong YouTube Studio

Lỗi này thường xảy ra khi bạn tìm cách thực hiện thay đổi bằng những email mà YouTube Studio không nhận ra. Một số điều cần lưu ý: 

 • Khi bạn liên kết tài khoản AdSense, trước hết, YouTube Studio sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính. Hãy xác minh danh tính của bạn bằng email bạn dùng để đăng nhập vào YouTube. 
 • Sau khi xác minh xong, bạn sẽ được yêu cầu chọn một Tài khoản Google để tiếp tục chuyển đến AdSense (lúc này, bạn có thể chọn địa chỉ email khác với địa chỉ mà bạn dùng cho YouTube Studio). 
 • Nếu kênh của bạn được liên kết với Tài khoản thương hiệu, bạn nên đăng nhập bằng địa chỉ email ban đầu dùng để tạo kênh. Nếu bạn không thể đăng nhập bằng địa chỉ email đó, hãy làm theo các bước trong bài viết này trên Trung tâm trợ giúp để khôi phục tài khoản của bạn.

Nếu bạn gặp phải lỗi khác, hãy thử những cách sau đây: 

 • Đóng tất cả các thẻ
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie 
 • Sử dụng cửa sổ ẩn danh (qua đó đảm bảo không có Tài khoản Google nào đang đăng nhập)

AdSense yêu cầu tôi dùng một URL của trang web để đăng ký 

Khi bạn liên kết kênh YouTube của mình với một tài khoản AdSense mới, đừng tạo tài khoản AdSense mới thông qua www.adsense.com. Nếu bạn làm như vậy, tài khoản của bạn sẽ bị từ chối và kênh YouTube của bạn sẽ bị tắt tính năng kiếm tiền. Thay vào đó, hãy tạo tài khoản AdSense trực tiếp trong YouTube Studio.

Xác minh địa chỉ (bằng mã PIN) 

Việc xác minh địa chỉ (bằng mã PIN) trong AdSense là bắt buộc để kênh của bạn có thể kiếm tiền, cũng như để bạn có thể nhận được các khoản thanh toán. 

 • Nếu liên kết tài khoản mới, bạn sẽ nhận được một thẻ xác minh bằng mã PIN gửi bằng đường bưu điện khi số dư của bạn đạt 10 đô la. Để xác minh địa chỉ của bạn, hãy nhập mã PIN trong thẻ xác minh này vào AdSense. 
 • Nếu bạn không xác minh trong vòng 4 tháng, tính năng kiếm tiền (bao gồm cả gói hội viên của kênh, Super Chat và các tính năng khác) sẽ bị vô hiệu hóa. Tính năng kiếm tiền sẽ được bật sau khi bạn xác minh địa chỉ. 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về quá trình này trong bài viết này trên Trung tâm trợ giúp. Nếu bạn gặp vấn đề khi xác minh địa chỉ, hãy xem bài viết về các vấn đề với mã PIN hoặc thử trang hướng dẫn khắc phục sự cố về mã PIN.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?