Policy för felaktig medicinsk information om covid-19

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

YouTube tillåter inte innehåll om covid-19 som utgör en stor risk för allvarlig skada.

YouTube tillåter inte innehåll som sprider felaktig medicinsk information som motsäger lokala hälsomyndigheters eller Världshälsoorganisationens (WHO) medicinska information om covid-19. Det här är begränsat till innehåll som motsäger WHO:s eller lokala hälsomyndigheters riktlinjer för

 • behandling 
 • förebyggande åtgärder
 • diagnos
 • överföring
 • social distansering och självisolering
 • covid-19

Obs! YouTubes policyer för covid-19 kan komma att ändras som en följd av att globala eller lokala hälsomyndigheter ändrar sina riktlinjer gällande viruset. Policyn publicerades 20 maj 2020. 

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det innehåller något av följande:

Felaktig information om behandling:

 • innehåll som uppmuntrar användning av huskurer, bön eller ritualer i stället för medicinsk behandling som att rådfråga läkare eller uppsöka sjukhus
 • innehåll som hävdar att det finns ett garanterat botemedel mot covid-19
 • innehåll som rekommenderar att ivermektin eller hydroxiklorokin används vid behandling av covid-19
 • påståenden om att ivermektin eller hydroxiklorokin är effektiva behandlingar för covid-19
 • annat innehåll som avskräcker personer från att kontakta läkare eller söka medicinsk rådgivning.

Felaktig information om förebyggande åtgärder: innehåll som förespråkar förebyggande åtgärder som motsäger lokala hälsomyndigheter eller WHO.

 • påståenden om att det finns en garanterad metod för att förhindra covid-19
  • påståenden om att ett läkemedel eller vaccinering är en garanterad metod för att förhindra covid-19
 • innehåll som rekommenderar att ivermektin eller hydroxiklorokin används för att förhindra covid-19
 • påstående om att munskydd är farligt eller påverkar hälsan negativt
 • påståenden om att munskydd inte spelar någon roll i att förhindra att man smittas av eller överför covid-19
 • påståenden om covid-19-vaccinationer som motsäger experterna från lokala hälsomyndigheter eller WHO
  • påståenden om att ett godkänt covid-19-vaccin orsakar dödsfall, infertilitet, missfall, autism eller gör att man smittas av andra smittsamma sjukdomar
  • påståenden om att ett godkänt covid-19-vaccin innehåller ämnen som inte anges på vaccinets innehållslista, som biologiskt material från foster (t.ex. fostervävnad, fostercellinjer) eller djurprodukter
  • påståenden om att ett godkänt covid-19-vaccin innehåller ämnen eller mikrochip som är tänkta att spåra eller identifiera mottagaren
  • påståenden om att ett godkänt covid-19-vaccin orsakar en genetisk förändring hos en person
  • påståenden om att covid-19-vaccin inte minskar risken att bli smittad av covid-19
  • påståenden om att vaccin gör att man blir smittad av covid-19
  • påståenden om att en särskild folkgrupp tvingas (av någon grupp utöver en myndighet) att delta i vaccinförsök eller att ta vaccinet först.
  • innehåll som förespråkar användning av icke godkända eller hemmagjorda covid-19-vaccin
  • anvisningar om hur man förfalskar vaccinintyg eller erbjuder försäljning av sådana dokument.

  •  

Felaktig information om diagnostik: innehåll som förespråkar diagnostikmetoder som motsäger lokala hälsomyndigheter eller WHO.

Felaktig information om överföring: innehåll som förespråkar information om överföring som motsäger lokala hälsomyndigheter eller WHO.

 • innehåll som hävdar att covid-19 inte orsakas av en virusinfektion
 • innehåll som hävdar att covid-19 inte är smittsamt
 • innehåll som hävdar att covid-19 inte kan spridas i vissa klimat eller geografiska områden
 • innehåll som hävdar att någon grupp eller individ är immun mot viruset eller inte kan överföra det.

Social distansering och självisolering: innehåll som bestrider effektiviteten i WHO:s eller lokala hälsomyndigheters riktlinjer för fysisk distansering eller självisolering för att minska överföringen av covid-19.

Innehåll som förnekar existensen av covid-19:

 • påståenden om att covid-19 inte finns
 • påståenden om att inga människor har dött eller blivit sjuka av covid-19
 • påståenden om att viruset inte längre finns eller att pandemin är över
 • påståenden om att symtomen på, dödstalen för eller smittsamheten vid covid-19 är mindre eller lika allvarliga som för vanlig influensa eller säsongsinfluensa
 • påståenden om att symtomen på covid-19 aldrig är allvarliga.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet att göra på YouTube:

 • förneka att covid-19 finns
 • hävda att inga människor har dött av covid-19
 • hävda att ett vaccin garanterat skyddar mot covid-19
 • hävda att en specifik behandling eller medicin är ett garanterat botemedel mot covid-19
 • hävda att hydroxiklorokin botar covid-19
 • göra reklam för MMS (Miracle Mineral Solution) som behandling mot covid-19
 • hävda att vissa personer är immuna mot covid-19 tack vare sin etniska tillhörighet eller nationalitet
 • uppmuntra till att någon som är sjuk tar huskurer istället för att få medicinsk behandling
 • avskräcka personer från att kontakta läkare om de är sjuka
 • hävda att man kan testa om man har covid-19 genom att hålla andan
 • påstå att man inte blir smittad av coronaviruset om man undviker asiatisk mat
 • påstå att fyrverkerier kan rensa luften från virus och hindra spridningen av viruset
 • hävda att covid-19 orsakas av strålning från 5G-nätverk
 • påstå att testet för covid-19 är det som orsakar viruset
 • hävda att länder med varmt klimat inte kommer att få någon spridning av viruset
 • hävda att social distansering och självisolering inte är effektivt när det gäller att minska spridningen av viruset
 • hävda att munskydd får syrehalten i blodet att gå ned till farliga nivåer
 • hävda att munskydd orsakar lungcancer eller hjärnskada
 • hävda att munskydd ger dig covid-19
 • hävda att covid-19-vaccinet kommer att döda personerna som får det
 • hävda att covid-19-vaccinet kommer att användas för att minska befolkningen
 • hävda att covid-19-vaccinet kommer att innehålla fostervävnad
 • hävda att influensavaccinet gör att man smittas av covid-19
 • hävda att covid-19-vaccin inte effektivt förhindrar spridningen av covid-19
 • hävda att covid-19-vaccinet gör att man smittas av andra smittsamma sjukdomar eller gör att människor blir mer sårbara för andra smittsamma sjukdomar
 • hävda att covid-19-vacciner innehåller mikrochip eller spårningsenheter
 • hävda att det är säkrare att uppnå flockimmunitet genom naturlig infektion än att vaccinera befolkningen
 • hävda att covid-19 aldrig ger allvarliga symtom eller kräver inläggning på sjukhus
 • hävda att fler dör av säsongsinfluensan än av covid-19
 • hävda att människor är immuna mot viruset på grund av sin etniska tillhörighet
 • hävda att barn inte blir smittade av covid-19
 • hävda att det inte har varit några sjukdoms- eller dödsfall i länder där de lokala myndigheterna eller WHO har bekräftat sjukdoms- eller dödsfall.

Utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll

Vi kan tillåta innehåll som strider mot policyerna om felaktig information som anges på den här sidan om innehållet inkluderar sammanhang som ger likvärdig eller större vikt åt motverkande uppfattningar från lokala hälsomyndigheter eller från medicinskt eller vetenskapligt konsensus. Vi kan dessutom göra undantag om syftet med innehållet är att kritisera eller bestrida felaktig information som strider mot våra policyer. Sammanhanget måste visas i bilderna eller i ljudet i själva videon Det räcker inte att bara ange det i titeln eller beskrivningen.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?