Đặt lời nhắc đến giờ đi ngủ

Lời nhắc đến giờ đi ngủ cho phép bạn đặt các thời điểm mà bạn muốn được nhắc để ngừng xem video và đi ngủ. Bạn có thể chọn để lời nhắc xuất hiện lúc video đang phát hoặc sau khi video phát xong. 

Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động trên thiết bị di động. 

Tính năng này chỉ hoạt động trên thiết bị di động.

Cách đặt lời nhắc đến giờ đi ngủ:

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chuyển đến mục Cài đặt.
  3. Bật hoặc tắt tùy chọn Nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ
  4. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho lời nhắc.

Bạn cũng có thể bật lời nhắc đến giờ đi ngủ bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ sau đó Thời lượng đã xem

Nếu bạn muốn xem xong video trước khi lời nhắc đến giờ đi ngủ xuất hiện, hãy chọn tùy chọn Hiển thị lời nhắc khi tôi xem video xong trong lúc thiết lập lời nhắc.

Bạn có thể chọn nút "Nhắc lại sau" để tạm tắt lời nhắc trong vòng 10 phút. Video bạn đang xem sẽ tiếp tục phát mà không bị gián đoạn. Sau 10 phút, lời nhắc sẽ lại xuất hiện.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?