Lägga till kapitel i en förloppsindikator

Du kan lägga till kapitel för alla dina uppladdade videor. Kapitlen delar in videon i avsnitt som alla har en egen förhandsgranskning. Med kapitel får tittarna mer information och sammanhang och de kan enklare se på en viss del av videon en gång till. Här ser du hur videokapitel fungerar i en exempelvideo.

How to Add Chapters to Your Videos Using Timestamps

Aktivera videokapitel

Så här aktiverar du kapitel i din video:

  1. Logga in på YouTube.
  2. Öppna videon som du vill redigera.
  3. Välj REDIGERA VIDEO under videon.
  4. På sidan Lägg till detaljer lägger du till en lista med tidsstämplar och titlar i rutan Beskrivning.

Se till att den första tidsstämpeln du lägger till börjar vid 00:00. Videon ska ha minst tre tidsstämplar och de anges i stigande ordning. Varje videokapitel måste vara minst 10 sekunder långt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?