Dodavanje poglavlja na traci napretka

Svakom prenesenom videozapisu možete dodati poglavlja. Ona dijele videozapis na manje dijelove, a svaki dio sadrži zaseban pregled. Poglavlja omogućuju ponovno gledanje različitih dijelova videozapisa i tako gledateljima pružaju dodatne informacije i kontekst. Poglavlja videozapisa prikazana su u sljedećem oglednom videozapisu.

How to Add Chapters to Your Videos Using Timestamps

Uključivanje poglavlja videozapisa

Da biste uključili poglavlja u videozapisu, učinite sljedeće:

  1. Prijavite se na YouTube.
  2. Odaberite videozapis koji želite urediti.
  3. Odaberite opciju UREĐIVANJE VIDEOZAPISA ispod videozapisa.
  4. Dodajte popis vremenskih oznaka i naslova u okvir "Opis" na stranici "Dodavanje pojedinosti".

Da biste uključili poglavlja videozapisa, početak prve vremenske oznake koju navedete mora biti postavljen na 00:00. Videozapis treba imati najmanje tri uzlazno poredane vremenske oznake. Minimalno trajanje poglavlja videozapisa iznosi 10 sekundi.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?