Προσθήκη κεφαλαίων σε μια γραμμή προόδου

Για κάθε ένα από τα μεταφορτωμένα βίντεό σας, μπορείτε να προσθέσετε κεφάλαια βίντεο. Τα κεφάλαια χωρίζουν το βίντεό σας σε ενότητες και η καθεμία έχει μεμονωμένη προεπισκόπηση. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να βοηθήσουν τους θεατές παρέχοντάς τους περισσότερες πληροφορίες και ευρύτερο πλαίσιο και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ξανά διαφορετικά τμήματα του βίντεο. Μπορείτε να δείτε τα κεφάλαια βίντεο σε αυτό το βίντεο παραδείγματος.

How to Add Chapters to Your Videos Using Timestamps

Ενεργοποίηση κεφαλαίων βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε τα κεφάλαια για το βίντεό σας:

  1. Συνδεθείτε στο YouTube.
  2. Μεταβείτε στο βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  3. Επιλέξτε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ κάτω από το βίντεο.
  4. Στο πλαίσιο Περιγραφή της σελίδας Προσθήκη λεπτομερειών, προσθέστε μια λίστα χρονικών σημάνσεων και τίτλων.

Για να δημιουργήσετε κεφάλαια βίντεο, φροντίστε η πρώτη χρονική σήμανση που αναφέρετε να ξεκινάει με 00:00. Το βίντεό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις χρονικές σημάνσεις σε αύξουσα σειρά. Η ελάχιστη διάρκεια των κεφαλαίων βίντεο είναι 10 δευτερόλεπτα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;