Добавяне на глави към лента за напредъка

Можете да добавяте глави към всеки качен от вас видеоклип. Главите разделят видеоклипа ви на секции, които се визуализират поотделно. Тези глави могат да помогнат на зрителите да получат повече информация и контекст, като им дават възможност да гледат отново различни части на видеоклипа. Можете да видите какво представляват главите в този примерен видеоклип.

How to Add Chapters to Your Videos Using Timestamps

Включване на глави за видеоклип

За да включите тази опция за видеоклипа си:

  1. Влезте в профила си в YouTube.
  2. Намерете видеоклипа, който искате да редактирате.
  3. Под него изберете РЕДАКТИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПА.
  4. Добавете списък с клейма за дата и час и заглавия в полето „Описание“ на страницата „Добавяне на подробности“.

За да активирате главите за видеоклипа, първото посочено клеймо за дата и час трябва да започва с 00:00. Трябва да посочите поне три клейма за дата и час във възходящ ред. Минималната продължителност на главите е 10 секунди.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?