Công cụ và dịch vụ của bên thứ ba

Lưu ý: Google LLC không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào trong danh sách bên dưới. Điều quan trọng là bạn phải tự đánh giá các sản phẩm này và quyết định sản phẩm nào phù hợp nhất với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể quản lý các nhu cầu về phụ đề và bản dịch bằng công cụ và dịch vụ của bên thứ ba. Các công cụ và dịch vụ của bên thứ ba chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của riêng họ. Bạn cần đọc và nắm rõ những điều khoản và điều kiện này. 

Công ty Mô tả
3Play Media 3Play Media là nhà cung cấp dịch vụ tạo phụ đề chi tiết và hỗ trợ tiếp cận cho video trực tuyến. Hãy đọc bài viết này trên trang web của 3Play Media để biết thêm thông tin.
Amara Amara là nhà cung cấp dịch vụ tạo phụ đề chi tiết và hỗ trợ tiếp cận cho video (Amara On Demand) và các công cụ quản lý nội dung đóng góp của cộng đồng (Amara Community). Hãy đọc bài viết này trên trang web của Amara để biết thêm thông tin.
Cielo24 Cielo24 là nhà cung cấp dịch vụ tạo phụ đề chi tiết và hỗ trợ tiếp cận cho video trực tuyến. Hãy đọc bài viết này trên trang web của Cielo24 để biết thêm thông tin.
Rev Rev là nhà cung cấp dịch vụ tạo phụ đề chi tiết và hỗ trợ tiếp cận cho video trực tuyến. Hãy đọc bài viết này trên trang web của Rev để biết thêm thông tin.

Xóa quyền truy cập của bên thứ ba

Nếu không muốn bên thứ ba truy cập vào Tài khoản Google của mình nữa, thì bạn có thể xóa quyền truy cập của bên đó bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?