เครื่องมือและบริการของบุคคลที่สาม

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรายการด้านล่างไม่ได้จัดทำขึ้นโดย Google LLC คุณจึงต้องประเมินผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยตนเองและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณหรือธุรกิจของคุณที่สุด

คุณใช้เครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามเพื่อตอบสนองความต้องการในการแปลหรือจัดทำคำบรรยายได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครื่องมือและบริการนั้นๆ ซึ่งคุณควรอ่านและทำความเข้าใจ

เครื่องมือ คำอธิบาย
Amara  Amara เป็นแพลตฟอร์มบริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอ พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณจัดการการสนับสนุนของชุมชนได้ ไปที่บทความนี้บนเว็บไซต์ Amara เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

บริการ คำอธิบาย
3Play Media 3Play Media เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอออนไลน์ ไปที่บทความนี้บนเว็บไซต์ 3Play Media เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Cielo24 Cielo24 เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอออนไลน์ ไปที่บทความนี้บนเว็บไซต์ Cielo24 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Rev Rev เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอออนไลน์ ไปที่บทความนี้บนเว็บไซต์ Rev เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นำสิทธิ์เข้าถึงของบุคคลที่สามออก

หากไม่ต้องการสิทธิ์เข้าถึงของบุคคลที่สามในบัญชี Google แล้ว คุณนำออกได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร