Kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tiếp

Việc kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tiếp giúp bạn tương tác với người xem và điều chỉnh trải nghiệm phát trực tiếp cho phù hợp với bạn. YouTube cung cấp những công cụ cần thiết để bạn bảo vệ bản thân và người xem.

Lưu ý: Tất cả những người tham gia trò chuyện trực tiếp đều có thể báo vi phạm hoặc chặn người dùng khác.

How to Moderate Live Chat on YouTube

Trước cuộc trò chuyện trực tiếp

Chuẩn bị cho cuộc trò chuyện trực tiếp bằng cách thiết lập các công cụ kiểm duyệt sau. Trong đó có một số công cụ bạn có thể sử dụng trong và sau khi phát trực tiếp.

Cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký

Bạn có thể đặt cuộc trò chuyện trực tiếp ở chế độ chỉ dành cho người đăng ký và có thể chỉ định mức thời gian đăng ký theo dõi mà người xem cần phải đáp ứng. Bạn có thể thay đổi chế độ này trước và trong sự kiện phát trực tiếp hoặc buổi Công chiếu.

Cách bật cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký trong buổi Công chiếu:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trong phần Nội dung, hãy chọn buổi Công chiếu mà bạn muốn cập nhật.
 3. Trong phần Chi tiết, hãy chuyển đến mục Hiện thêm sau đó Trò chuyện trực tiếp.
 4. Trong mục Chế độ người tham gia, hãy chọn Người đăng ký.

Khi bạn bật tính năng trò chuyện chỉ dành cho người đăng ký, người xem sẽ nhận được thông báo cho biết tính năng đó đang bật và khoảng thời gian đăng ký theo dõi mà họ cần phải đáp ứng để gửi tin nhắn.

Bạn có thể bật chế độ chậm và cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký cùng một lúc. Bạn không thể bật cuộc trò chuyện chỉ dành cho hội viên và cuộc trò chuyện chỉ dành cho người đăng ký cùng một lúc.

Cách bật cuộc trò chuyện chỉ dành cho người đăng ký:

 1. Chuyển đến Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp.
 2. Trong sự kiện trực tiếp, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Trò chuyện trực tiếp.
 4. Trong phần "Người có thể gửi tin nhắn", hãy chọn Người đăng ký.
 5. Không bắt buộc: Chọn mức thời gian đăng ký theo dõi mà người xem cần phải đáp ứng để có thể gửi tin nhắn trò chuyện trực tiếp.
 6. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Nếu một người xem tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký, thì những người xem khác sẽ công khai thấy rằng người đó đã đăng ký theo dõi kênh.

Cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên

Bạn có thể tổ chức cuộc trò chuyện trực tiếp dành riêng cho các hội viên của mình. Để bật cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên, hãy làm theo các bước sau trên máy tính:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng TẠO "" sau đó Phát trực tiếp.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Phát trực tiếp.
 4. Cách tạo sự kiện trực tiếp:
  1. Sao chép một sự kiện trực tiếp trước đó: Chọn một sự kiện trực tiếp đã phát sóng rồi nhấp vào Dùng lại các chế độ cài đặt.
  2. Cách tạo một sự kiện trực tiếp mới: Nhập thông tin của sự kiện, rồi nhấp vào Tạo sự kiện trực tiếp.
 5. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Trong phần "Trò chuyện trực tiếp", hãy chọn Bật cuộc trò chuyện chỉ dành cho hội viên.
 7. Nhấp vào Lưu.

Cách bật cuộc trò chuyện chỉ dành cho hội viên trong buổi Công chiếu:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trong phần Nội dung, hãy chọn buổi Công chiếu mà bạn muốn cập nhật.
 3. Trong phần Chi tiết, hãy chuyển đến mục Hiện thêm sau đó Trò chuyện trực tiếp.
 4. Trong mục Chế độ người tham gia, hãy chọn Người đăng ký.

Chế độ bình luận trực tiếp

Bạn có thể thiết lập cuộc trò chuyện trực tiếp để chỉ cho phép những người dùng được phê duyệt tham gia trò chuyện trong một buổi phát trực tiếp. Chỉ những người dùng mà bạn chọn mới có thể gửi tin nhắn trò chuyện trực tiếp. Những người xem khác có thể xem các tin nhắn đó cùng với sự kiện phát trực tiếp hoặc buổi Công chiếu của bạn.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng TẠO ""sau đó Phát trực tiếp.
 3. Trong phần Tuỳ chỉnh, hãy đánh dấu vào ô Trò chuyện trực tiếp để bật chế độ Trò chuyện trực tiếp.
 4. Chọn "Bình luận trực tiếp" để bật tính năng này. (Bạn có thể cập nhật danh sách "Người dùng đã phê duyệt" trong phần cài đặt Cộng đồng).
 5. Không bắt buộc: Thêm URL của kênh vào danh sách người dùng đã phê duyệt. Lưu ý: Nếu không có kênh nào trong danh sách "Người dùng đã phê duyệt", thì kênh của bạn sẽ là người dùng duy nhất được phê duyệt sử dụng tính năng trò chuyện trực tiếp.
 6. Nhấp vào Tiếp theo để lưu.

Cách bật Chế độ bình luận trực tiếp trong buổi Công chiếu:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trong phần Nội dung, hãy chọn buổi Công chiếu mà bạn muốn cập nhật.
 3. Trong phần Chi tiết, hãy chuyển đến mục Hiện thêm sau đó Trò chuyện trực tiếp.
 4. Trong mục Chế độ người tham gia, hãy chọn Người đăng ký.

Chỉ định người kiểm duyệt

Người kiểm duyệt là một người được bạn tin tưởng và có thể giúp xây dựng trải nghiệm tích cực và an toàn cho cộng đồng trên kênh của bạn. Người kiểm duyệt giúp xem xét và quản lý bình luận mà người dùng đăng trên một video hoặc tin nhắn mà người tham gia gửi trong cuộc trò chuyện của một sự kiện phát trực tiếp. Có hai kiểu người kiểm duyệt là người kiểm duyệt cấp tiêu chuẩn và người kiểm duyệt cấp quản lý. Người kiểm duyệt cấp quản lý có nhiều quyền hơn người kiểm duyệt cấp tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm tại đây.
 1. Mở YouTube Studio.
 2. Ở phần bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt "" sau đó Cộng đồng.
 3. Trên thẻ Bộ lọc tự động, hãy nhập URL của kênh vào hộp "Người kiểm duyệt cấp quản lý" hoặc "Người kiểm duyệt cấp tiêu chuẩn".
 4. Nhấp vào Lưu.

Chặn tin nhắn có những từ cụ thể

Để chặn tin nhắn có chứa hoặc gần khớp với một số từ cụ thể trong cuộc trò chuyện trực tiếp, hãy tạo danh sách từ bị chặn trong YouTube Studio.
 1. Mở YouTube Studio.
 2. Ở phần bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt "" sau đó Cộng đồng.
 3. Trên thẻ Bộ lọc tự động sau đó "Từ bị chặn", hãy nhập danh sách từ bị chặn. Những tin nhắn có chứa bất kỳ từ nào trong danh sách này đều sẽ bị chặn khỏi cuộc trò chuyện trực tiếp của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Giữ lại những tin nhắn có khả năng là không thích hợp trong cuộc trò chuyện trực tiếp để xem xét trước khi đăng

Bạn có thể yêu cầu YouTube giữ lại những tin nhắn có khả năng là không thích hợp trong cuộc trò chuyện trực tiếp để bạn xem xét trước khi đăng. Nếu bạn chọn bật tính năng này, hệ thống của chúng tôi sẽ xác định và giữ lại các tin nhắn trò chuyện trực tiếp để bạn xem xét (trong cửa sổ trò chuyện) trước khi đăng. Bạn là người quyết định cuối cùng xem nên hiển thị hay ẩn những tin nhắn trò chuyện này. Không có hệ thống nào là hoàn hảo, tuy nhiên, tính năng này có thể giúp bạn kiểm duyệt tin nhắn trò chuyện trực tiếp trong sự kiện trực tiếp một cách dễ dàng.
Bật hoặc tắt tính năng "giữ lại để xem xét"
 1. Chuyển đến YouTube Studio.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt "" sau đó Cộng đồng sau đó Mặc định.
 3. Trong mục "Tin nhắn trong cuộc trò chuyện trực tiếp", hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu ô Giữ lại các tin nhắn trò chuyện có khả năng không phù hợp để xem xét trước khi đăng.
Sau khi bật tính năng "giữ lại để xem xét", bạn có thể ẩn hoặc hiển thị những tin nhắn mà YouTube giữ lại.
 • Nếu bạn chọn HIỂN THỊ: tin nhắn trò chuyện sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện ở thời điểm ban đầu người dùng nhập tin nhắn.
 • Nếu bạn chọn ẨN: tin nhắn trò chuyện sẽ tiếp tục bị ẩn đối với người xem.
 • Nếu bạn không làm gì cả: người xem vẫn sẽ không nhìn thấy tin nhắn trò chuyện.

Chế độ chậm

Chế độ chậm cho phép bạn giới hạn tần suất bình luận của mỗi người dùng bằng cách đặt giới hạn thời gian giữa các lần bình luận. Chủ sở hữu kênh, người kiểm duyệt và hội viên của kênh trên YouTube sẽ không bị giới hạn.
Bật chế độ này trong Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp sau đó Phát trực tiếp
 1. Tạo sự kiện phát trực tiếp.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Tuỳ chỉnh.
 4. Trong phần "Độ trễ tin nhắn", hãy chọn Chế độ chậm. Nhập khoảng thời gian bạn muốn người tham gia đợi giữa các lần gửi tin nhắn.

Bật hoặc tắt chế độ Trò chuyện trực tiếp

Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ Trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào, kể cả sau khi sự kiện phát trực tiếp đã bắt đầu. Bạn không thể tắt chế độ này cho các buổi Công chiếu.

Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chỉnh sửa sau đó Trò chuyện trực tiếp sau đó Bật chế độ trò chuyện trực tiếp.

Trong khi trò chuyện trực tiếp

Quản lý hoạt động kiểm duyệt trong ô trò chuyện trực tiếp

Bạn có thể bật hoặc tắt hoạt động kiểm duyệt trong ô trò chuyện trực tiếp. Chế độ kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tiếp được tắt theo mặc định.

Trong ô trò chuyện trực tiếp

 1. Trong ô trò chuyện trực tiếp, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác .
 2. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Bật/tắt hoạt động kiểm duyệt.

Mẹo: Nếu bạn xoá bộ nhớ đệm của trình duyệt hoặc có các kênh khác, hãy kiểm tra chế độ cài đặt hoạt động kiểm duyệt để đảm bảo hoạt động kiểm duyệt đang bật/tắt.

Kiểm duyệt tin nhắn và người xem trong ô trò chuyện trực tiếp

Trên máy tính, hãy nhấn giữ phím "ALT"/"Option" trên bàn phím để tạm dừng luồng tin nhắn trò chuyện và trỏ vào các tin nhắn. Bạn sẽ thấy các lựa chọn:
 • Xoá tin nhắn đó.
 • Đặt người dùng ở chế độ hết thời gian trò chuyện.
 • Ẩn người dùng khỏi ô trò chuyện hoặc phần bình luận trên kênh.

Mẹo: Người kiểm duyệt có thể tìm hiểu về một người tham gia trò chuyện trực tiếp bằng cách truy cập trực tiếp vào kênh của người đó.

 • Trên máy tính: Di chuột lên một tin nhắn, nhấp vào biểu tượng Thêm rồi chọn Chuyển đến kênh.
 • Trên thiết bị di động: Nhấn vào một tin nhắn rồi chọn Chuyển đến kênh.

Ẩn hoặc hiện người xem trong cuộc trò chuyện trực tiếp

Biện pháp ẩn người xem thường được dùng cho những người tham gia không làm theo các nguyên tắc và cảnh báo, ngoài ra còn liên tục gửi tin nhắn không phù hợp. Khi bạn ẩn một người khỏi kênh, những người xem khác sẽ không còn thấy tin nhắn và bình luận của người bị ẩn. YouTube không cho người dùng biết rằng bạn đã ẩn họ.
Trong ô trò chuyện trực tiếp
 1. Trong ô trò chuyện trực tiếp, hãy tìm một tin nhắn của người xem mà bạn muốn ẩn.
 2. Bên cạnh tin nhắn đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm sau đó Ẩn người dùng.
Trong YouTube Studio
 1. Mở YouTube Studio.
 2. Ở phần bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt "" sau đó Cộng đồng.
 3. Trên thẻ Bộ lọc tự động sau đó "Người dùng bị ẩn", hãy nhập tên của người xem mà bạn muốn ẩn.
 4. Để bỏ ẩn người xem, hãy nhấp vào dấu X bên cạnh tên của họ. Lúc này, người đó có thể bình luận và nhắn tin trò chuyện trực tiếp trên kênh của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Thao tác này cũng sẽ ẩn người dùng khỏi phần bình luận. Những người dùng mà bạn đã ẩn đi sẽ xuất hiện trong phần Người dùng bị ẩn trong phần Cài đặt cộng đồng.

Sau cuộc trò chuyện trực tiếp

Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp

Sau khi sự kiện phát trực tiếp kết thúc, tính năng Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp hoạt động trên tất cả các bản lưu trữ sự kiện trực tiếp. Tính năng này sẽ phát lại nội dung trò chuyện cùng với sự kiện phát trực tiếp đúng như những gì đã diễn ra trong sự kiện. Theo mặc định, tính năng phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp được bật cho tất cả các sự kiện phát trực tiếp của bạn.
Cách tắt tính năng Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp
 1. Truy cập vào youtube.com/my_videos.
 2. Nhấp vào thẻ Trực tiếp.
 3. Chọn một video.
 4. Nhấp vào thẻ Tuỳ chỉnh.
 5. Bỏ chọn ô bên cạnh mục "Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp".

Xem hoặc xoá Nhật ký trò chuyện trực tiếp

Bạn có thể xem các cuộc trò chuyện trực tiếp mà mình đã tham gia trong các sự kiện trực tiếp trên YouTube bằng cách:
 1. Chuyển đến phần Video đã xem.
 2. Ở bên phải trang này, hãy nhấp vào mục Trò chuyện trực tiếp.
 3. Di chuyển xuống để tìm tin nhắn trò chuyện trực tiếp. Để xoá, hãy di chuột lên trên tin nhắn đó rồi nhấp vào dấu X.
Nếu đã gửi tin nhắn hoặc Super Chat qua các tính năng tài trợ, bạn cũng có thể thấy những tin nhắn đó. Lưu ý: Việc xoá một tin nhắn Super Chat sau sự kiện phát trực tiếp sẽ không dẫn đến việc hoàn tiền.
Lưu ý: Dựa trên báo cáo của người dùng, YouTube có thể tắt tính năng Trò chuyện trực tiếp trên video của bạn nếu nội dung của sự kiện hoặc cuộc trò chuyện trực tiếp vi phạm Nguyên tắc cộng đồng.

Xem bình luận sau khi dừng phát trực tiếp

Tính năng trò chuyện trực tiếp không hoạt động sau khi bạn dừng phát trực tiếp nhưng các bình luận sẽ xuất hiện bên dưới trình phát video.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59