ניהול תגובות בצ'אט בשידור חי

ניהול של תגובות בצ'אט בשידור חי הופך את הקהילה לנעימה ובריאה יותר. בפלטפורמה של YouTube תמצאו כלים שיעזרו לכם למנוע הטרדות ולתרום לתחושת הביטחון של כולם.

How to Moderate Live Chat on YouTube

לפני שמתחילים צ'אט בשידור חי

כדאי להתכונן לפעילות הצ'אט בשידור חי ולהגדיר את כלי הניהול האלה. יש כלים שאפשר להשתמש בהם גם במהלך השידור החי וגם לאחר סיומו.

צ'אט בשידור חי למנויים בלבד

אם התכונה זמינה לכם, תוכלו להפעיל צ'אט בשידור חי למנויים בלבד ולהגדיר מהו ותק המינוי הנדרש כדי להשתתף בצ'אט. תוכלו לשנות את ההגדרה הזו לפני ובמהלך השידור החי או שידור הבכורה.

אפשר להפעיל מצב איטי וצ'אט למנויים בלבד בו-זמנית.

כדי להפעיל צ'אט למנויים בלבד:

 1. עוברים אל חדר הבקרה בשידור חי.
 2. במסך השידור חי לוחצים על עריכה.
 3. לוחצים על צ'אט בשידור חי.
 4. בקטע 'מי יכול לשלוח הודעה', בוחרים באפשרות מנויים.
 5. אופציונלי: מגדירים כמה זמן הצופים צריכים להיות מנויים כדי לשלוח הודעות צ'אט בשידור חי. 
 6. לוחצים על שמירה.

הערה: אם צופה משתתף בצ'אט בשידור חי למנויים בלבד, צופים אחרים יוכלו לראות שהצופה הזה מנוי לערוץ – המידע הזה יהיה גלוי לכול.

מינוי של מנהלי תגובות

אתם יכולים למנות מנהלי תגובות לכל הצ'אטים בשידור חי. לאחר שתמנו מנהלי תגובות, הם ימשיכו בתפקידם גם אם תתחילו שידור חי חדש, אלא אם תבטלו את המינוי שלהם.
מומלץ מאוד למנות לפחות מנהל ייעודי אחד, שינהל את התגובות בצ'אט בשידור חי באירועים שהתנועה בהם רבה. מנהלי התגובות יכולים לנהל אינטראקציה עם הקהל ולהסיר תגובות בהתאם לצורך. הם יכולים לבצע פעולות כגון סימון, הסתרה או הפסקת פעילות של משתמשים לזמן קצוב.
מינוי של מנהלי תגובות ב-YouTube Studio
 1. פותחים את YouTube Studio.
 2. בצד ימין, לוחצים על 'הגדרות'  ואז קהילה.
 3. בכרטיסייה מסננים אוטומטיים, לוחצים על התיבה 'מנהלי תגובות'.
 4. מקלידים את שם המשתמש שרוצים למנות כמנהל תגובות.
 5. לוחצים על שמירה.
בפיד של הצ'אט בשידור חי

לוחצים על התפריט  ליד שם המשתמש בצ'אט ואז על הוספת מנהל תגובות.

חסימת הודעות שמכילות מילים מסוימות

כדי לחסום בצ'אט בשידור חי הודעות שמכילות מילים מסוימות, צריך ליצור ב-YouTube Studio רשימה של מילים חסומות.
 1. פותחים את YouTube Studio.
 2. בצד ימין, לוחצים על הגדרות  ואז קהילה.
 3. בכרטיסייה מסננים אוטומטיים ואז, מזינים רשימה של מילים בתיבה 'מילים חסומות'. הודעות המכילות אחת מהמילים האלה ייחסמו בצ'אט בשידור חי.
 4. לוחצים על שמירה.

השהיה לצורך בדיקה של הודעות צ'אט בשידור חי שעלולות להיות בלתי הולמות

ב-YouTube תוכלו להשהות לצורך בדיקה הודעות צ'אט בשידור חי שעשויות להיות בלתי הולמות. אם תביעו הסכמה, הודעות צ'אט שיזוהו על ידי המערכת שלנו יושהו בפיד של הצ'אט לצורך בדיקה. ההחלטה הסופית אם להציג או להסתיר את הודעות הצ'אט האלה היא שלכם. אף מערכת אינה מושלמת, אך תכונה זו תקל על ניהול התגובות בצ'אט בשידור חי.
הפעלה או השבתה של ההגדרה 'השהיה לצורך בדיקה'
 1. עוברים אל YouTube Studio.
 2. בצד ימין, מקישים על הגדרות  ואז קהילה ואז ברירות מחדל.
 3. מתחת ל'הודעות בצ'אט בשידור חי', מסמנים את ההגדרה השהיה לבדיקה של כל הודעות הצ'אט שעלולות להיות בלתי הולמות או מבטלים את הסימון שלה.
לאחר שהפעלתם את ההגדרה 'השהיה לצורך בדיקה', תוכלו להסתיר או להציג את ההודעות שהושהו ב-YouTube.
 • אם תבחרו באפשרות הצגה: הודעות הצ'אט יוצגו בזמן אמת במועד שבו הן התקבלו בפועל.
 • אם תבחרו באפשרות הסתרה: הודעות הצ'אט יישארו מוסתרות מהצופים.
 • אם לא תבצעו שום פעולה: הודעות הצ'אט יישארו מוסתרות מהצופים.

מצב איטי

מצב איטי מאפשר לכם להגביל את התדירות שבה כל משתמש יכול לפרסם תגובה. ניתן לעשות זאת על ידי קביעת מגבלת זמן בין תגובה לתגובה. מגבלת הזמן לא תחול על הבעלים של הערוץ, על מנהלי התגובות ועל החברים במועדון של הערוץ ב-YouTube.
הפעלת התכונה ב'חדר הבקרה בשידור חי' ואז סטרימינג
 1. יוצרים שידור חי. מזינים  שם ותיאור, ולאחר מכן לוחצים על 'יצירת סטרימינג'.
 2. לוחצים על 'הגדרות'.
 3. לוחצים על 'צ'אט בשידור חי'.
 4. מעבירים את הלחצן 'מצב איטי' למצב פעיל.
הפעלת התכונה ב'שידור עכשיו'
 1. עוברים אל מרכז השליטה של הסטרימינג בשידור חי
 2. במודול הצ'אט, לוחצים על 'הגדרות' .
 3. בוחרים באפשרות 'הפעלת מצב איטי' ומזינים את מספר השניות שהמשתמשים יצטרכו לחכות בין פוסטים. ערך המינימום הוא שנייה אחת וערך המקסימום הוא 300 שניות.

צ'אט בשידור חי לחברי מועדון בלבד

תוכלו לקיים צ'אטים בשידור חי שמיועדים רק לחברי המועדון. כדי להפעיל צ'אט בשידור חי לחברי המועדון בלבד במחשב:
 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על יצירה  ואז התחלת סטרימינג בשידור חי.
 3. בצד ימין, לוחצים על סטרימינג.
 4. יוצרים שידור סטרימינג:
  1. כדי להעתיק סטרימינג קודם: בוחרים שידור קודם ולוחצים על שימוש חוזר בהגדרות.
  2. כדי ליצור שידור סטרימינג חדש: מזינים את פרטי השידור ולוחצים על יצירת סטרימינג.
 5. בצד שמאל למעלה, לוחצים על עריכה.
 6. בקטע 'צ'אט בשידור חי', בוחרים בהפעלת צ'אט לחברי מועדון בלבד.
 7. לוחצים על שמירה.

הפעלה או השבתה של צ'אט בשידור חי

אתם יכולים להשבית צ'אט בשידור חי בכל שלב, גם לאחר תחילת האירוע.

חדר הבקרה בשידור חי

סטרימינג ומצלמת אינטרנט: בצד שמאל למעלה, לוחצים על עריכה ואז צ'אט בשידור חי ואז הפעלת צ'אט בשידור חי.

במהלך הצ'אט בשידור חי

ניהול התגובות והצופים בפיד של הצ'אט בשידור חי

בשולחן העבודה, לוחצים לחיצה ארוכה על המקשים ALT / Option במקלדת כדי להשהות את פיד הצ'אט ומצביעים על ההודעות. יוצגו לכם האפשרויות הבאות: 
 • מחיקת ההודעה
 • הפסקת הפעילות של המשתמש לזמן קצוב
 • הסתרת המשתמש מפיד ההודעות בצ'אט או מקטע התגובות בערוץ

הסתרה או ביטול הסתרה של צופה בצ'אט בשידור חי

אפשר להסתיר צופים מצ'אט בשידור חי. ההודעות של צופה שהוסתר לא יופיעו בפיד של הצ'אט בשידור חי 
ביצוע הפעולה בפיד של הצ'אט בשידור חי
 1. בפיד של הצ'אט בשידור חי, מוצאים את ההודעה מהצופה שרוצים להסתיר.
 2. ליד ההודעה, לוחצים על 'עוד'  ואז הסתרת משתמש.
הסתרת משתמש ב-YouTube Studio
 1. פותחים את YouTube Studio.
 2. בצד ימין, לוחצים על הגדרות  ואז קהילה.
 3. בכרטיסייה מסננים אוטומטיים ואז 'משתמשים מוסתרים', מקלידים את שם הצופה שרוצים להסתיר. 
 4. כדי לבטל הסתרה של צופים, לוחצים על ה-X לצד שמם. עכשיו הם יוכלו להשאיר תגובות והודעות בצ'אט בשידור חי בערוץ שלכם.
 5. לוחצים על שמירה.
הערה: הפעולה הזו תסתיר את המשתמש גם מהתגובות. משתמשים שהסתרתם יוצגו ברשימה 'משתמשים מוסתרים' ב'הגדרות הקהילה'.
 

אחרי סיום הצ'אט בשידור חי

שידור חוזר של צ'אט בשידור חי

לאחר הסיום של השידור החי, תוכלו להפעיל שידור חוזר של הצ'אט בשידור חי בכל ארכיוני השידורים. תכונה זו מפעילה את הצ'אט ומציגה את ההודעות בסטרימינג, בדיוק כפי שהן הופיעו במהלך השידור החי. שידור חוזר של צ'אט בשידור חי מופעל כברירת מחדל בכל השידורים החיים שלכם.
השבתת שידור חוזר של צ'אט בשידור חי
 1. עוברים לכתובת youtube.com/my_videos.
 2. לוחצים על הכרטיסייה שידור חי.
 3. בוחרים סרטון.
 4. לוחצים על הכרטיסייה אפשרויות נוספות.
 5. מבטלים את סימון התיבה לצד 'הפעלה מחדש של צ'אט בשידור חי'.

הצגה או מחיקה של היסטוריית צ'אט בשידור חי

אפשר להציג צ'אטים בשידור חי שהשתתפתם בהם במהלך שידורים חיים ב-YouTube.
 1. עוברים אל היסטוריה.
 2. בחלק השמאלי של הדף, לוחצים על 'צ'אט בשידור חי'.
 3. גוללים למטה ומוצאים את ההודעה בצ'אט בשידור חי. כדי למחוק אותה, מעבירים את העכבר מעליה ולוחצים על ה-X.
אם נתתם חסות לצ'אטים או ל-Super Chat, תוכלו לראות גם אותם.
הערה: מחיקה של הודעת Super Chat לאחר שהסתיים שידור חי לא תזכה אתכם בהחזר כספי.
הערה: בהתאם לדיווחים של המשתמשים, ייתכן שצוות YouTube ישבית את הצ'אט בשידור חי בסרטון שלכם, אם נגיע למסקנה שתוכן השידור או הצ'אט בשידור חי מפר את הנחיות הקהילה שלנו.

צפייה בתגובות אחרי סיום השידור

הצ'אט בשידור חי אינו זמין אחרי סיום השידור, אבל התגובות ימשיכו להופיע מתחת לנגן הווידאו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false