Om bekreftelse av annonsører

Du bør ha tilgang til de rette verktøyene og den rette informasjonen for å kunne ta veloverveide beslutninger om annonser fra Google.

I tillegg til verktøy som Rapportér denne annonsen er retningslinjene og bekreftelsesprogrammene våre utformet for å gi større åpenhet i annonseringen ved å ta med informasjon om annonsører og hvordan Google-annonser fungerer.

Over hele verden finnes det annonsører som viser annonser via Google. Noen av retningslinjene for annonsører, blant annet de som er knyttet til annonser for bestemte typer produkter og tjenester, tar utgangspunkt i hvor annonsøren er hjemmehørende, og hvor annonsene blir vist.

Hvis en annonsør ikke overholder retningslinjene, kan Google slutte å vise annonsene eller midlertidig sperre kontoen til vedkommende.

Finn ut hvem som står bak annonsene du ser

I løpet av de neste årene lanserer vi en bekjentgjørelse i alle annonser globalt, der annonsørens navn og sted fremgår. For at vi skal få bekreftet annonsørers identitet, må de sende oss juridisk dokumentasjon med navn og sted. Når en annonsør fullfører identitetsbekreftelsen, vises annonsørens navn og sted sammen med de aktuelle Google-annonsene. Du kan se denne bekjentgjørelsen i annonser i Google-tjenester, for eksempel Søk og YouTube, og på andre nettsteder som viser annonser fra nettverket vårt.

Se hvem som har betalt for valgkampannonser

I forbindelse med annonser som dekkes av Googles retningslinjer for valgkampannonser, kan du se mer informasjon om annonsøren ved å klikke på «Hvorfor vises denne annonsen?»-ikonet i hjørnet av annonsen.

I «Betalt av»-bekjentgjørelser kan du se tilleggsinformasjon om annonsøren som betalte for annonsen. Du kan også finne ut mer om disse annonsørene i innsynsrapporten for politisk annonsering.

Du finner mer informasjon om retningslinjene for valgkampannonser i retningslinjene for politisk innhold.

Beskyttelse mot villedende annonser

Du skal kunne føle deg trygg på at annonser ikke er falske eller villedende. På grunnlag av retningslinjene våre og teknologien vår kan vi forhindre at flere milliarder dårlige annonser blir vist på nettet hvert år.

Vi har utarbeidet retningslinjer og etablert programmer knyttet til visse typer produkter og tjenester for å forebygge svindel og uriktig bruk. Annonsører som vil vise annonser for slike produkter eller tjenester, må bevise at de innehar lisens til dette, eller at de er registrert hos den relevante organisasjonen.

Vi har for eksempel sertifiseringsprogrammer for annonsører som vil vise annonser for helsetjenester og medisin, gambling, finansielle tjenester og andre emner. Vi kan samarbeide med relevante eksperter på det aktuelle emnet for å få bekreftet om annonsøren innfrir gjeldende bransjestandarder, og om vedkommende er lisensiert eller autorisert. Det annonsørene faktisk kan vise annonser for, kommer også an på lovverket eller bestemmelsene i det landet annonsøren er hjemmehørende i, eller landet der annonsene vises.

Finn ut mer om bekreftelsesprogrammene våre i brukerstøtten for retningslinjene for annonsering

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?