Update sa pag-monetize sa content tungkol sa COVID-19

Tandaan: Posibleng makakita ka pa rin ng mga dilaw na icon sa mga bagong upload habang natututo ang aming mga naka-automate na system at inaayos ito para mabigyang-daan ang mas malawakang pag-monetize ng content tungkol sa COVID-19. Kung makatanggap ng dilaw na icon ang iyong content, pero naniniwala kang sumusunod ito sa aming mga na-update na patakaran, magsumite ng apela para masuri ng aming mga team at ma-update nang naaayon.

Kwalipikado na ngayon ang content na nagbabanggit at/o nagtatampok sa COVID-19 at sumusunod sa aming Mga Alituntunin para sa Advertiser at Mga Alituntunin ng Komunidad para sa pag-monetize

Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng content kaugnay ng COVID-19 na hindi nakakatugon sa aming mga patakaran, at patuloy na magkakaroon ng Limitado o walang ad   sa content na iyon:

 • Nakakabalisang Footage: Footage ng mga taong nakikitang naghihirap dahil sa COVID-19, kasama ang:
  • Mga taong nakikitang may sakit na nasa ospital o pasilidad para sa medikal na pangangalaga
  • Mga taong balisa (ibig sabihin, sapilitang pinapaalis sa kanilang lokasyon)
  • Tandaan: Hindi nililimitahan ng mga kuha ng ospital o ng mga taong umuubo ang pag-monetize, basta maikli lang ang mga ito at ito ay para makapagbigay ng konteksto sa kwento.
 • Maling Impormasyong Medikal: Content na nagbibigay sa mga user ng maling impormasyon tungkol sa mga usaping pangkalusugan na nauugnay sa COVID-19. Kasama rito ang content na nanghihimok ng mga hindi medikal na pagsusuri para sa COVID-19, o mali/walang patunay na claim tungkol sa sanhi, pag-promote ng mga mapanganib na remedyo o lunas, kabilang ang mga mali o mapanlinlang na claim tungkol sa mga epekto o pamamahagi ng mga bakuna, o pinagmulan o pagkalat ng COVID-19 na sumasalungat sa siyentipikong pananaw. Kasama sa mga halimbawa nito ang: 
  • Ginawa ng gobyerno o mga gobyerno ang virus bilang isang bioweapon
  • Ginawa ng mga korporasyon ang virus
  • Kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng teknolohiyang 5G
  • Tina-target ng COVID-19 ang ilang partikular na grupo ng etniko
  • Content na nagsasabing isang panloloko, pagtatakip ng pangyayari, o sinasadyang pag-atake ang pandemya
  • Mayroong microchip ang bakuna laban sa COVID-19
 • Mga Prank at Challenge: Anumang nauugnay sa COVID-19 na prank o challenge na nagpo-promote ng mga medikal na mapanganib na aktibidad, tulad ng sinasadyang pagkakalantad sa virus o nag-uudyok ng pagkataranta kasama ang:
  • Licking toilet seat challenge
  • Pagkukunwaring nahimatay sa publiko 
  • Pag-ubo/pagbahing (o pagkukunwari nito) sa mga tao sa paligid o sa pagkain
  • Pagsisinungaling sa iyong kapareha na may coronavirus ka
  • Pagsusuot ng hazmat suits at pagsusuri sa iba
  • Pananakot sa ibang tao para isipin nilang nahawaan ka

Tandaan: Pakitandaang ilang halimbawa lang ito, at hindi ito kumpletong listahan. 

Hindi na kailangang bigyan ng rating ng mga creator sa self-certification program ng YouTube ang kanilang content kaugnay ng COVID-19 bilang “sensitibong event” sa ilalim ng tanong na Sensitibong Isyu.

Pinakamahuhusay na kagawian para sa paggawa ng content tungkol sa COVID-19

Kung gumagawa ka ng content tungkol sa COVID-19, at gusto mong tiyaking kwalipikado ang iyong content para sa pag-monetize, tiyaking susundin mo ang mga alituntunin sa ibaba: 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false