„Fair use“ na YouTube

Fair use je právní princip, který stanoví, že za určitých podmínek je možné použít materiál chráněný autorskými právy, aniž byste získali povolení od vlastníka práv.

Zásady pro princip „fair use“

Pravidla ohledně toho, kdy je možné použít materiál bez souhlasu vlastníka autorských práv, se v jednotlivých zemích liší. V USA je například v souladu s principem fair use komentář, kritika, výzkum, výuka nebo zpravodajství. Některé země zase mají obdobný princip nazývaný poctivé využití, který ale může fungovat odlišně.

Shodu s principem „fair use“ posuzuje soud na základě skutečností specifických pro konkrétní případ. Než nahrajete video, které obsahuje materiál chráněný autorským právem, doporučujeme vám poradit se s právníkem.

Čtyři faktory principu „fair use“

Ve Spojených státech rozhodují o tom, co odpovídá a neodpovídá principu „fair use“, soudci. Soudce zkoumá, jak se v každém jednotlivém případě uplatňují čtyři základní faktory principu „fair use“. Čtyři faktory principu „fair use“:

1. Účel a charakter použití (včetně toho, zda se jedná o komerční využití nebo o neziskové vzdělávací účely)

Soudy se většinou zaměřují na skutečnost, zda je použití materiálu chráněného autorským právem „transformativní“. To znamená, zda byl k původnímu materiálu přidán nový výraz či význam, nebo zda byl původní materiál prostě jen okopírován.
Komerční využití s největší pravděpodobností nebude považováno za odpovídající principu „fair use“, i když je pořád možné video zpeněžit.

2. Charakter díla chráněného autorským právem

Použití materiálu z děl faktografické povahy bude povoleno s vyšší pravděpodobností než použití díla, jehož povaha je čistě fiktivní.

3. Rozsah a významnost použité části ve vztahu k dílu chráněnému autorskými právy jako celku.

Vypůjčení krátkých úryvků materiálu z původního díla bude pravděpodobně přijatelnější než vypůjčení větších částí. Pokud se však jedná přímo o „podstatu“ daného díla, může být v některých situacích i malá část považována za nepřijatelnou.

4. Vliv použití na potenciální trh nebo na hodnotu díla chráněného autorskými právy

Použití, které poškozuje možnost vlastníka autorských práv profitovat z původního díla, pravděpodobně povoleno nebude. V rámci tohoto faktoru již soudy udělaly několik výjimek v případech parodií.

Příklady principu „fair use“

Podívejte se na následující videa, která uvádějí užitečné příklady principu „fair use“.

Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck

„Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck“

z kanálu rebelliouspixels

Tento remix kombinuje krátké úryvky z různých zdrojových materiálů. Tvoří tak novou zprávu o vlivu provokativní rétoriky v době hospodářské krize. Vytvoření díla, které zdrojovému materiálu dává nový význam, může být považováno za odpovídající principu „fair use“.

„Asiana to Sue KTVU for Broadcasting Fake, Racist Pilot Names“

z kanálu TheRunListChannel

Zpravodajství je další způsob použití, který obecně podléhá principu „fair use“. Toto video popisuje chybnou televizní reportáž, která si získala celosvětovou pozornost. Komentátor používá krátký klip, kterým představuje téma své reportáže.

Ochrana podle principu „fair use“ na YouTube

YouTube dostává mnoho žádostí o zastavení šíření, která požadují, abychom na základě zákona o ochraně autorských práv odstranili videa, jež podle vlastníků porušují jejich práva. Někdy se tyto žádosti týkají videí, u kterých je na první pohled zřejmé, že využívají princip „fair use“. Soudy mají za to, že vlastníci autorských práv musí před odesláním žádosti o zastavení šíření videa princip „fair use“ vždy zvážit. Z tohoto důvodu často žádáme vlastníky autorských práv, aby potvrdili, že takovou analýzu provedli.

Ve výjimečných případech nabízíme autorovi videa, aby se připojil k novému opatření, jehož smyslem je chránit nejmarkantnější příklady používání principu „fair use” na YouTube před žádostmi o zastavení šíření pro porušení autorských práv. Prostřednictvím této iniciativy poskytuje autorům na YouTube, u jejichž videí využívajících princip „fair use“ je požádáno o zastavení šíření a spor skončí soudní žalobou na porušení autorských práv, úhradu právních nákladů až do výše jednoho milionu amerických dolarů. Cílem této zásady je zajistit, aby měli autoři lepší možnost bránit své dílo. Jejím cílem je také zlepšit tvůrčí prostředí, protože zvyšuje povědomí o důležitosti i omezeních principu „fair use“.

Příklady ochrany principu „fair use“ na YouTube

Fracking Next Door

Další příklady najdete v playlistu o ochraně „fair use“.
Upozornění: Pokud se nacházíte v USA, můžete si přehrát videa, kterým jsme poskytli ochranu. Mimo USA si videa z tohoto seznamu bohužel přehrát nelze.

Tato ukázková videa představují jen malé procento z obrovského počtu žádostí o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, které dostáváme. Jedná se také o velmi malou část ze všech videí, která potenciálně využívají princip „fair use“ a bylo u nich požádáno o zastavení šíření.

YouTube může každoročně nabídnout ochranu podle principu „fair use“ pouze malému počtu jednotlivých videí, která vybíráme na základě nejrůznějších kritérií. Snažíme se volit videa, která jsou nejmarkantnějším příkladem principu „fair use“.

Pokud je vaše video vybráno, kontaktujeme vás. Není nutné se na nás obracet s prosbou o ochranu videa. Pokud vám ochranu budeme moci nabídnout, ozveme se vám.

Obnovená videa

I když YouTube nemůže nabídnout právní ochranu každému, pečlivě sledujeme žádosti o zastavení šíření, které mají vliv na všechny tvůrce. Možná jste zaznamenali mediální rozruch ohledně některých případů, kdy jsme vlastníky autorských práv požádali o přehodnocení žádosti o zastavení šíření u videí využívajících princip „fair use“ nebo kdy jsme taková videa obnovili. Příklad:

  • Toto video od autorské skupiny Young Turks, které obsahuje krátké úryvky z velmi kritizované reklamy a dokresluje jimi rozhovor o tom, proč daná reklama diváky pobouřila.
  • Toto video od Secular Talk, které kritizuje politika za schvalování neověřené metody léčby cukrovky.
  • Buffy vs Edward: Twilight Remixed – [original version], remix porovnávající způsob zobrazování žen ve dvou filmech s upírskou tematikou zaměřených na mladé publikum.
  • Video „No Offense“ od National Organization for Marriage (Organizace pro podporu manželství), které využívá úryvek videa celebrity jako příklad nevhodného chování.

Další informace

Pokud se chcete dozvědět více o principu „fair use“, na internetu najdete spousty zdrojů. Níže uvedené weby jsou zde použity pouze pro vzdělávací účely a YouTube je žádným způsobem nepodporuje.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?