Novinky o koronavíruse 2019 (COVID-19)

Aktualizované: 23. apríla 2021 00:50 UTC

Vplyv koronavírusu (COVID‑19) sa každým dňom vyvíja. Na tomto mieste pravidelne nájdete novinky o tom, ako YouTube pristupuje k tejto situácii.

Novinky

 • [23. apríla 2021 00:50 UTC] Ochrana našich externých pracovníkov a komunity: Vzhľadom na zvýšený výskyt infekcií ochorenia COVID‑19 v niektorých častiach sveta sa budeme aj naďalej viac spoliehať na technológie, aby sme vedeli rýchlo identifikovať a odstrániť obsah porušujúci naše pokyny pre komunitu.
 • [17. novembra 2020 18:00 UTC] Aktualizácia informačných panelov o ochorení COVID-19: v rámci nášho pretrvávajúceho úsilia bojovať proti nepravdivým informáciám o ochorení COVID-19 aktualizujeme naše informačné panely venované tejto téme tak, aby obsahovali aj odkazy na informácie o vakcínach proti tomuto ochoreniu. Aktualizované panely sa môžu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania a na stránkach pozerania videí súvisiacich s ochorením alebo vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Tieto aktualizované panely nie sú v žiadnom prípade hodnotením správnosti videí, ale majú používateľom pomôcť nájsť dôveryhodné informácie tretích strán o vakcínach proti ochoreniu COVID-19.
 • [11. augusta 2020 20:20 UTC] Premiéry: Z dôvodu výrazného nárastu počtu premiér na YouTube počas pandémie COVID‑19 môžu niektoré kanály dočasne uverejňovať premiéry len o štvrť a trištvrte, teda napríklad 1:15 alebo 1:45, ale nie 1:30 alebo 2:00.
 • [10. augusta 2020 17:00 UTC] Panely s informáciami o depresii a úzkosti sú k dispozícii vo viacerých krajinách
  V ďalších 27 krajinách sme uviedli na trh panely zdravotníckych informácií o depresii a úzkosti. Tieto panely boli prvýkrát uvedené na trh v USA 13. júla 2020, aby poskytli ľahký prístup k dôveryhodným informáciám o duševnom zdraví počas pandémie COVID‑19.
 • [13. júla 2020 16:30 UTC] Nové panely zdravotníckych informácií v súvislosti s depresiou a úzkosťou: Pandémia COVID‑19 nemá výrazný vplyv len na fyzické zdravie, ale môže ovplyvniť aj duševné zdravie. Chceme, aby ľudia mali jednoduchší prístup k dôveryhodným informáciám, preto do vyhľadávania na YouTube zavádzame panely zdravotníckych informácií v súvislosti s depresiou a úzkosťou aj nástroje na samovyšetrenie. Tieto panely a samovyšetrenia sú momentálne k dispozícii v Spojených štátoch a veríme, že čoskoro budú dostupné vo viacerých krajinách.
 • [11. júna 2020 23:15 UTC] Aktualizácia panela s informáciami o zdraví a samovyšetrení v súvislosti s ochorením COVID‑19: Samovyšetrenie na ochorenie COVID-19 na paneli s informáciami o zdraví teraz odkazuje na web Googlu určený na samovyšetrenie, ktorý bol vytvorený podľa pokynov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Web určený na samovyšetrenie poskytuje používateľom viac informácií o tom, aký typ pomoci alebo lekárskej starostlivosti je pre nich vhodný.
 • [30. apríla 2020 23:34 UTC] Panel s informáciami o zdraví a samovyšetrení v súvislosti s ochorením COVID‑19: Na panel s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19 vo Vyhľadávaní sme pridali odkaz na samovyšetrenie na ochorenie COVID‑19, aby sme ľuďom pomohli v otázkach vyhľadania vhodnej lekárskej starostlivosti. Táto funkcia bude najprv k dispozícii len v Spojených štátoch, kde spolupracujeme s Centrom pre kontrolu chorôb (Center For Disease Control), a postupne ju uvedieme aj v ďalších krajinách.
 • [13. apríla 2020 18:00 UTC]  Na kartu Preskúmať pridáme tlačidlo, ktoré používateľov presmeruje na cieľovú stránku s obsahom autorov zapojených do kampane #ZostanDoma #So Mnou. Na tejto stránke budeme propagovať autorov, ktorí v tomto období prostredníctvom videí pomáhajú ľuďom s učením, kontaktom a zábavou.
 • [1. apríla 2020 16:00 UTC] Panely s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19: Uvádzame ďalšie panely s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19, ktoré sa oddnes budú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávaní súvisiacich s týmto ochorením. Tieto panely obsahujú textové informácie o zdraví od Svetovej zdravotníckej organizácie a Štátnej zdravotnej služby (National Health Service, NHS) spolu s informáciami o symptómoch, prevencii a liečbe. V tomto období naďalej uprednostňujeme miestne zdroje v oblasti zdravia, takže sa vám môžu zobrazovať oba panely: informačný panel s odkazom na miestny zdravotnícky úrad a panel s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19.
 • [2. apríla 2020] Speňažovanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19: povolili sme speňažovanie obsahu, v ktorom sa spomína alebo zobrazuje COVID‑19, všetkým autorom a spravodajským organizáciám. Obsah musí ako vždy spĺňať pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov a pokyny pre komunitu. 
 • [16. marca 2020 17:00 UTC] Ochrana širšej základne našich pracovníkov a komunity: Podnikáme potrebné opatrenia na uprednostnenie zdravia našich zamestnancov, širšej základne pracovníkov a komunít, kde žijú, vrátane redukcie množstva personálu na určitých miestach. Začneme sa viac spoliehať na technológie, ktoré nám pomôžu s prácou bežne vykonávanou kontrolórmi. V dôsledku toho určitý obsah, ktorý neporušuje naše pravidlá, môže byť omylom odstránený. Môže to mať vplyv na ďalšie typy podpory pre používateľov a autorov na YouTube a kontrol, ako sú žiadosti o vstup do Partnerského programu YouTube alebo odpovede v sociálnych médiách.

Coronavirus and YouTube: Answering Creator Questions

Ďalšie informácie o novinkách:

Speňažovanie 

[2. apríla 2020] Speňažovanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19: povolili sme speňažovanie obsahu, v ktorom sa spomína alebo zobrazuje COVID‑19, všetkým autorom a spravodajským organizáciám. Obsah musí ako vždy spĺňať pokyny pre obsah vhodný pre inzerentovpokyny pre komunitu

Uvádzame niekoľko pokynov na nahrávanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19:

 • Overte si fakty, s ktorými pracujete. Informácie pre svoj obsah čerpajte z uznávaných zdrojov od organizácií, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Centrá pre kontrolu chorôb (CDC) a Štátna zdravotná služba (National Health Service). 
 • Berte ohľad na skutočnosť, že ide o prebiehajúcu celosvetovú krízu. Ak sa rozhodnete zdieľať obsah týkajúci sa ochorenia COVID-19, žiadame vás, aby ste tak urobili s najlepšími úmyslami. Nezneužívajte túto udalosť na predaj alebo propagáciu výrobkov a služieb.
 • Dodržiavajte pokyny pre obsah vhodný pre inzerentovpokyny pre komunitu. Všetok speňažovaný obsah podlieha našim pokynom pre obsah vhodný pre inzerentov a pokynom pre komunitu. Ak váš obsah tieto pravidlá porušuje, bude odstránený alebo sa v ňom reklamy budú zobrazovať len obmedzene alebo vôbec. Konkrétne príklady obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19, ktorý nie je vhodný na speňažovanie, nájdete v tomto článku centra pomoci. 
Ak váš obsah tieto pokyny nespĺňa, môžeme obmedziť speňažovanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19 alebo vo výnimočných prípadoch aj dočasne vypnúť speňažovanie vášho kanála. Poznámka: Pri nových nahraných videách sa môžu stále zobrazovať žlté ikony, pretože tieto systémy sa učia a dolaďujú, aby povoľovali širšie speňažovanie pri obsahu týkajúcom sa koronavírusu. Ak si myslíte, že váš obsah je v súlade s našimi aktualizovanými pravidlami, odvolajte sa. Naše tímy situáciu prešetria.

[25. marca 2020 16:27 UTC] Očakávajte oneskorenia kontrol položiek na poličke s tovarom​: 

 • Ak ste na YouTube doteraz nevyužívali reklamný tovar, upozorňujeme, že možno nebudete môcť povoliť poličku s tovarom a príslušné funkcie, kým sa naša kapacita kontrol nevráti do normálu.

 • Ak už poličku s tovarom využívate a chcete pridať nové položky reklamného tovaru alebo upraviť názov či popis existujúcich, možno budete musieť čakať dlhšie ako obvykle, kým dané položky skontrolujeme a schválime, aby sa mohli vo vašom kanáli zobrazovať.

[20. marca 2020 16:53 UTC] Očakávajte oneskorenie pri kontrolách žiadostí o vstup do Partnerského programu YouTube:  ako sme vás už informovali, podnikáme opatrenia potrebné na uprednostnenie zdravia širšej základne našich pracovníkov vrátane redukcie personálu pracujúceho v kanceláriách na určitých miestach, aby sme obmedzili šírenie ochorenia COVID-19. Je preto pravdepodobné, že odpoveď na žiadosť o vstup do Partnerského programu YouTube dostanete neskôr ako o mesiac. Stav prihlášky si môžete pozerať tu

Spolupracujeme s partnerskými firmami, aby sme umožnili širšej základni svojich pracovníkov zostať doma online, ak je to možné. V rámci toho im celosvetovo doručujeme laptopy a zabezpečujeme pripojenie k internetu. Vzhľadom na opatrenia potrebné na podporu zdravia širšej základne našich pracovníkov sa budeme snažiť skontrolovať čo najviac videí a spracovať čo najväčšie množstvo žiadostí. Vážime si vašu trpezlivosť v týchto ťažkých časoch a naďalej vám budeme prinášať novinky o vývoji situácie.  
 

[18. marca 2020 19:00 UTC] Kontroly výhod členstiev v kanáli: Očakávajte, že vzhľadom na vykonané opatrenia na uprednostnenie zdravia širšej základne našich pracovníkov budú kontroly výhod od autorov pre členstvá v kanáli trvať výrazne dlhšie ako zvyčajne. To znamená:  
 • Kým sa naša kapacita kontrol nevráti do normálu, možno nebudete môcť spustiť členstvá.
 • Ak ste už členstvá spustili a chcete zmeniť výhody, na schválenie týchto zmien budete možno musieť čakať dlhšie ako zvyčajne.
Pri kanáloch, v ktorých musíte zmeniť výhody členstva v kanáli, môžete tieto zmeny svojmu publiku oznámiť prostredníctvom videa alebo príspevku pre komunitu. Môžete tiež vytvoriť alebo aktualizovať úvodné video. Na všetky výhody členstva v kanáli, ktoré ponúkate, bez ohľadu na to, či budú zahrnuté vo výhodách uvedených na obrazovke vašej ponuky, sa vzťahujú pravidlá a pokyny týkajúce sa členstiev.
[16. marca 2020 14:40 UTC] Speňažovanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19: speňažovanie obsahu, v ktorom sa spomína alebo zobrazuje COVID‑19, povoľujeme aj ďalším autorom a spravodajským organizáciám. Ak ste autorom, v Štúdiu YouTube dostanete toto upozornenie, keď táto zmena začne platiť pre váš kanál.
Uvádzame niekoľko pokynov na nahrávanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID-19:

Chceme vám pomôcť, aby ste divákom poskytovali obsah vysokej kvality týkajúci sa tejto témy. To sa vám podarí, keď budete dodržiavať predtým uvedené pokyny. 

Ak váš obsah tieto pokyny nespĺňa, môžeme obmedziť speňažovanie obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID-19 alebo vo výnimočných prípadoch aj dočasne vypnúť speňažovanie vášho kanála.
 

[11. marca 2020 16:00 UTC] Novinky o speňažovaní obsahu týkajúceho sa koronavírusu: koronavírus sa momentálne považuje za citlivú udalosť. Naše pravidlá pre citlivé udalosti boli navrhnuté pre krátkodobé udalosti značného rozsahu, ako sú prírodné katastrofy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu začneme povoľovať reklamy pre obsah týkajúci sa koronavírusu v obmedzenom množstve kanálov. Pôjde napríklad o kanály autorov, ktorí sa presne samocertifikujú, a spravodajských partnerov s viacerými kanálmi, ktoré môžete sledovať. Pripravujeme pravidlá a postupy ich presadzovania, aby sme počas nasledujúcich týždňov mohli povoliť speňažovanie ďalším autorom a spravodajským organizáciám.

 

Pravidlá a autorské práva 
[20. mája 2020] Pravidlá pre nepravdivé informácie o ochorení COVID‑19: YouTube aktualizoval svoje pokyny pre komunitu, ktoré teraz obsahujú stránku o nepravdivých informáciách o ochorení COVID‑19.

[16. marca 2020 17:00 UTC] Ochrana partnerov a širšej základne pracovníkov: V spoločnosti YouTube máme tímy aj partnerské firmy, ktoré nám pomáhajú podporovať a chrániť komunitu na YouTube. Ide o ľudí, ktorí odpovedajú používateľom a autorom na otázky, až po kontrolórov, ktorí hodnotia videá s ohľadom na možné porušenia pravidiel. Podnikáme potrebné opatrenia na uprednostnenie zdravia našich zamestnancov, širšej základne pracovníkov a komunít, kde žijú, vrátane redukcie množstva personálu na určitých miestach.

Pri tejto zmene sa začneme viac spoliehať na technológie, ktoré nám pomôžu s prácou bežne vykonávanou kontrolórmi. To znamená, že automatické systémy začnú určitý obsah odstraňovať bez kontroly človekom. Používatelia a autori si preto možno všimnú viac odstránených videí vrátane takých, ktoré nemusia porušovať pravidlá. Za takýto obsah vám dáme sankcie, iba ak sme si istí, že porušuje pravidlá.

Ak sme podľa vás obsah odstránili omylom, ako vždy sa môžete odvolať. Upozorňujeme však, že opatrenia týkajúce sa našej základne pracovníkov tiež môžu viesť k oneskoreným kontrolám odvolaní. 

Pokiaľ ide o koronavírus, situácia sa každým dňom mení. Naďalej budeme prijímať opatrenia potrebné na ochranu našich tímov a komunít, kde žijú. Môže to mať vplyv na ďalšie typy podpory pre používateľov a autorov na YouTube a kontrol, ako sú žiadosti o vstup do Partnerského programu YouTube alebo odpovede v sociálnych médiách. Ďakujeme vám za trpezlivosť počas opatrení potrebných na ochranu našej základne pracovníkov. 

Podpora pre autorov 

[19. marca 2020 18:00 UTC] Som autorom YouTube. Ako môžem pomôcť? Mnohí autori nám kladú otázku, ako nám môžu pomôcť s dynamickou situáciou, ktorá vznikla v súvislosti s ochorením COVID‑19. Momentálne platí, že jedným z najlepších krokov na najbližšie dni je chrániť seba, svoju rodinu a priateľov, ako aj svoju komunitu. Keď budete v maximálnej možnej miere tráviť čas doma, pomôžete spomaliť šírenie ochorenia. 

Je však jedna vec, ktorú môžu autori YouTube urobiť ihneď → Šírte povedomie o tom, ako zastaviť šírenie infekcie, pomocou hashtagu #ZostanDoma. 

Ak sa rozhodnete použiť YouTube na zdieľanie obsahu, ktorý ľudí vyzýva, aby ostali doma, snažte sa vytvárať nápomocné, zábavné a informatívne videá. Označte ich frázou „#ZostanDoma a ___ #SoMnou“ (napríklad #ZostanDoma a navar #SoMnou alebo #ZostanDoma a uč sa #SoMnou). Ak hľadáte ďalšiu inšpiráciu, navštívte náš kanál

Okrem toho na kartu Preskúmať pridáme cieľovú stránku s obsahom autorov zapojených do kampane #ZostanDoma a ___ #So Mnou. Na tejto stránke budeme propagovať autorov, ktorí v tomto období prostredníctvom videí pomáhajú ľuďom s učením, kontaktom a zábavou.


[17. marca 2020 16:00 UTC] Reakcia podpory trvá dlhšie než obvykle: očakávajte, že vzhľadom na vykonané opatrenia na uprednostnenie zdravia širšej základne našich pracovníkov budete na odpovede na otázky vo všetkých formách podpory vrátane e‑mailu, četu a sociálnych sietí čakať dlhšie než obvykle.

Udalosti a Štúdiá
[18. februára 2021 22:35 UTC] Novinka o Štúdiách YouTube: Začiatkom minulého roka sme ohlásili dočasné zatvorenie fyzických Štúdií YouTube pre pandémiu a odvtedy sme svoje programovanie a plány pre partnerov zamerali na oslovovanie autorov a interpretov prostredníctvom virtuálnych udalostí. Potrebám našej neustále rastúcej komunity chceme lepšie vyhovieť aj v budúcnosti, a preto Štúdiá YouTube pretvárame. Najnovšie informácie nájdete na našom blogu.
Podpora pre platené služby 

[17. marca 2020 23:48 UTC] Reakcia podpory trvá dlhšie než obvykle: pre aktuálnu celosvetovú zdravotnú krízu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 fungujeme s obmedzeným tímom. Pozrite si možnosti, ako sa spojiť so špecialistom podpory, alebo navštívte centrum pomoci.

Novinky pre divákov

[10. augusta 2020 17:00 UTC] Panely s informáciami o depresii a úzkosti sú k dispozícii vo viacerých krajináchzačali sme spolupracovať s dôveryhodnými zdrojmi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), aby sme uviedli na trh panely zdravotníckych informácií o depresii a úzkosti v ďalších 27 krajinách. Zoznam týchto krajín a dôveryhodné zdroje, s ktorými spolupracujeme, nájdete v článku Panely zdravotníckych informácií. Tieto panely s informáciami boli prvýkrát uvedené na trh v USA 13. júla 2020, aby poskytli používateľom ľahký prístup k dôveryhodným informáciám o duševnom zdraví počas pandémie COVID‑19. Panely obsahujú informácie o príznakoch a možnostiach liečby depresie a úzkosti. Tieto informácie môžu používateľom pomôcť pri prijímaní informovaných rozhodnutí o tom, či vyhľadať podporu alebo lekársku starostlivosť. Veríme, že tieto panely budú čoskoro dostupné vo viacerých krajinách a regiónoch.

[13. júla 2020 16:30 UTC] Nové panely zdravotníckych informácií v súvislosti s depresiou a úzkosťou: Pandémia COVID‑19 nemá výrazný vplyv len na fyzické zdravie, ale môže ovplyvniť aj duševné zdravie. Chceme, aby ľudia mali jednoduchší prístup k dôveryhodným informáciám, preto do vyhľadávania na YouTube zavádzame panely zdravotníckych informácií o depresii a úzkosti. Pri uvedení týchto panelov, ktoré poskytujú informácie o príznakoch a možnostiach liečby depresie a úzkosti, sme spolupracovali s organizáciou Mayo Clinic. V Spojených štátoch tieto panely o depresii a úzkosti tiež odkazujú na klinicky overené nástroje Googlu určené na samovyšetrenie. Tieto nástroje na samovyšetrenie používateľom poskytujú ďalšie informácie o tom, aký typ pomoci alebo lekárskej starostlivosti je pre nich vhodný. Tieto panely a samovyšetrenia sú momentálne k dispozícii v Spojených štátoch a veríme, že čoskoro budú dostupné vo viacerých krajinách.

[11. júna 2020 23:15 UTC] Aktualizácia panela s informáciami o zdraví a samovyšetrení v súvislosti s ochorením COVID‑19: V apríli sme spustili samovyšetrenie na ochorenie COVID‑19 na našom paneli s informáciami o ochorení COVID-19 vo Vyhľadávaní na YouTube. Samovyšetrenie na COVID‑19 teraz odkazuje na web Googlu určený na samovyšetrenie, ktorý bol vytvorený podľa pokynov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Web určený na samovyšetrenie poskytuje používateľom viac informácií o tom, aký typ pomoci alebo lekárskej starostlivosti je pre nich vhodný. Je k dispozícii v Spojených štátoch a postupne ho uvedieme aj v ďalších krajinách.

[30. apríla 2020 23:34 UTC] Panel s informáciami o zdraví a samovyšetrení v súvislosti s ochorením COVID‑19: Na panel s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19 vo Vyhľadávaní sme pridali odkaz na samovyšetrenie na ochorenie COVID‑19, aby sme ľuďom pomohli v otázkach vyhľadania vhodnej lekárskej starostlivosti. Táto funkcia bude najprv k dispozícii len v Spojených štátoch, kde spolupracujeme s Centrom pre kontrolu chorôb (Center For Disease Control), a postupne ju uvedieme aj v ďalších krajinách. Na paneli s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19 sa nachádza odkaz na web Centra pre kontrolu chorôb, kde používatelia zodpovedajú otázky, ktoré im pomôžu zistiť, aký typ lekárskej starostlivosti je pre nich vhodný.

[1. apríla 2020 16:00 UTC] Panely s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19: Uvádzame ďalšie panely s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19, ktoré sa oddnes budú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávaní súvisiacich s týmto ochorením. Tieto panely obsahujú textové informácie o zdraví od Svetovej zdravotníckej organizácie a Štátnej zdravotnej služby (National Health Service, NHS) spolu s informáciami o symptómoch, prevencii a liečbe. V tomto období naďalej uprednostňujeme miestne zdroje v oblasti zdravia, takže sa vám môžu zobrazovať oba panely: informačný panel s odkazom na miestny zdravotnícky úrad a panel s informáciami o zdraví v súvislosti s ochorením COVID‑19.

[24. marca 2020 13:30 UTC] Aktualizácia týkajúca sa upraveného využitia rýchlosti pripojenia: Minulý týždeň sme v Európskej únii (EÚ), Spojenom kráľovstve (UK) a Švajčiarsku (CH) dočasne nastavili pre všetky videá na YouTube štandardné rozlíšenie ako predvolené. Vzhľadom na celosvetový charakter tejto krízy zavádzame túto zmenu od dnešného dňa globálne. Túto novinku zavádzame postupne. Kvalitu každého videa môžete upraviť manuálne bez ohľadu na to, či ho sledujete v počítači, televízore alebo mobilnom zariadení. Budeme ďalej spolupracovať s vládami krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska a sieťovými operátormi, aby sme minimalizovali záťaž systému, no zároveň zabezpečili kvalitné používateľské prostredie.

[20. marca 2020 21:16 UTC] Upravené využitie rýchlosti pripojenia: Keďže situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa naďalej vyvíja, na YouTube prichádzajú ďalší ľudia s cieľom nájsť dôveryhodné správy i vzdelávací obsah a komunikovať. Zaviedli sme opatrenia, ktorými automaticky upravíme systém tak, aby využíval menšiu kapacitu siete. Dočasne predvolene nastavujeme všetku návštevnosť v Európskej únii, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku na štandardné rozlíšenie. Kvalitu každého videa môžete upraviť manuálne bez ohľadu na to, či ho sledujete v počítači, televízore alebo mobilnom zariadení. Budeme ďalej spolupracovať s vládami krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska a sieťovými operátormi, aby sme minimalizovali záťaž systému, no zároveň zabezpečili kvalitné používateľské prostredie.

[19. marca 2020 21:35 UTC] Polička COVID‑19: Na domovskej stránke YouTube sa odteraz môže zobrazovať polička so správami o ochorení COVID-19. Polička na našu platformu prináša spravodajské videá o ochorení COVID‑19 od uznávaných vydavateľov správ a miestnych zdravotníckych úradov. Obsah sa do tejto poličky pridáva na základe algoritmov, ktoré sledujú stovky signálov vrátane relevancie pre ochorenie COVID‑19, aktuálnosti informácií a regiónu. Môže sa stať, že ak sa vám už zobrazuje polička Mimoriadne správy alebo Hlavné správy, polička COVID‑19 sa vám nezobrazí. Zobrazovanie poličky COVID‑19 na domovskej stránke môžete odmietnuť.

[17. marca 2020 16:00 UTC] Reakcia podpory trvá dlhšie než obvykle: očakávajte, že vzhľadom na vykonané opatrenia na uprednostnenie zdravia širšej základne našich pracovníkov budete na odpovede na otázky vo všetkých formách podpory vrátane e‑mailu, četu a sociálnych sietí čakať dlhšie než obvykle.

[11. marca 2020 16:00 UTC] Informačné panely: Vo februári sme uviedli informačné panely, ktoré používateľov privedú na web Svetovej zdravotníckej organizácie alebo k lokálnym zdrojom informácií o pokynoch miestnych vlád. Tento panel bude viditeľný na domovskej stránke na YouTube, vo Vyhľadávaní pri dopytoch súvisiacich s koronavírusom a tiež na stránkach pozerania videí o koronavíruse. Reklamný inventár darujeme vládam a mimovládnym organizáciám zasiahnutých regiónov na vzdelávacie účely a šírenie informácií.

Komunita a komentáre

[20. marca 2020 20:20 UTC] Príspevky pre komunitu: V dôsledku vplyvu koronavírusu (ochorenia COVID-19) na základňu našich pracovníkov sú príspevky pre komunitu v niektorých kanáloch dočasne nedostupné. Vo svojom účte preto nedostanete žiadne nové sankcie za porušenie pokynov pre komunitu ani tresty.

Niektoré príspevky pre komunitu, ktoré nahlásili používatelia alebo naše automatické systémy, nemusia byť na domovskej stránke alebo v odporúčaniach k dispozícii, kým ich neposúdia naši kontrolóri. Interakcia pri týchto príspevkoch preto možno bude menšia ako zvyčajne.

Časté otázky

Kde nájdem ďalšie informácie o koronavíruse (COVID-19)? 

Na webe Svetovej zdravotníckej organizácie nájdete informácie a pokyny týkajúce sa koronavírusu. Nižšie tiež uvádzame ďalšie zdroje relevantné pre jednotlivé oblasti:

Krajina alebo oblasť Zdroj
Austrália Ministerstvo zdravotníctva Austrálie
Belgicko Federálny verejný úrad pre zdravie, bezpečnosť potravinového reťazca a životné prostredie
Brazília Ministerstvo zdravotníctva
Kanada Úrad verejného zdravotníctva Kanady
Francúzsko Gouvernement.fr
Nemecko Federálne centrum pre vzdelávanie v zdravotníctve
Hongkong Centrum pre ochranu zdravia
Izrael Ministerstvo zdravotníctva
India Ministerstvo zdravotníctva a starostlivosti o rodinu, vláda Indickej republiky
Indonézia Ministerstvo zdravotníctva Indonézie
Taliansko Ministerstvo zdravotníctva
Írsko Ministerstvo zdravotníctva
Japonsko Sekretariát Kabinetu Japonska
Malajzia Ministerstvo zdravotníctva Malajzie
Holandsko Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a športu
Nórsko Sieť verejného zdravotníctva Nórska
Singapur Ministerstvo zdravotníctva
Južná Kórea Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Južnej Kórey
Španielsko Ministerstvo zdravotníctva
Švédsko Úrad verejného zdravotníctva Švédska
Švajčiarsko Federálny úrad pre verejné zdravie
Taiwan CDC Taiwanu
Thajsko Ministerstvo verejného zdravotníctva Thajska
Vietnam Ministerstvo zdravotníctva Vietnamu
Spojené kráľovstvo Štátna zdravotná služba
Spojené štáty Centrum pre kontrolu chorôb
Ako ma bude YouTube informovať o ďalších zmenách súvisiacich s koronavírusom (COVID-19)? 
Pokiaľ ide o koronavírus, situácia sa každým dňom vyvíja. Zaviazali sme sa informovať vás o novinkách a všetkých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť naše procesy a systémy podpory. 

Ak chcete mať aktuálne informácie o tom, ako vás môžu tieto zmeny ovplyvniť, naďalej sledujte tento článok. Budeme ho pravidelne aktualizovať.
Ako YouTube bojuje proti nepravdivým informáciám o koronavíruse (COVID-19)?
V týchto kritických časoch sme sa zaviazali poskytovať včasné a užitočné informácie, propagovať smerodajné zdroje vo vyhľadávaní a odporúčaniach a pri náležitých videách zobrazovať informačné panely s odkazmi na relevantné miestne zdroje, ako je WHO. Naďalej budeme promptne odstraňovať nahlásené videá, ktoré porušujú naše pravidlá, a tiež videá, ktoré ľudí odrádzajú od liečby alebo tvrdia, že škodlivé látky sú zdraviu prospešné. Pri mimoriadnych správach je veľmi dôležité nájsť dôveryhodný obsah. Naďalej sa budeme snažiť, aby naši používatelia na YouTube nachádzali presné informácie.
Som autorom na YouTube. Ako môžem pomôcť?

Mnohí autori nám kladú otázku, ako nám môžu pomôcť s dynamickou situáciou, ktorá vznikla v súvislosti s ochorením COVID‑19. Momentálne platí, že jedným z najlepších krokov na najbližšie dni je chrániť seba, svoju rodinu a priateľov, ako aj svoju komunitu. Keď budete v maximálnej možnej miere tráviť čas doma, pomôžete spomaliť šírenie ochorenia. Práve v tom spočíva dnes často spomínané „udržovanie fyzického odstupu“ a „sploštenie krivky“ (ďalšie informácie).

Samozrejme, napríklad zdravotnícki či vládni pracovníci (z ktorých niektorí sú tiež autormi na YouTube) vykonávajú prácu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečovanie systémov podpory v našich komunitách a vyžaduje si od nich, aby každý deň opúšťali svoje domovy a presúvali sa do práce a späť. Preto sme im vďační za všetko, čo počas tohto obdobia robia.

Pre nás ostatných platí, že práve konanie jednotlivcov dokáže ochrániť tých najzraniteľnejších z nás. Rešpektované organizácie pôsobiace v oblasti zdravia a bezpečnosti ľudí vyzývajú, aby zostávali doma, pokiaľ je to možné. Takto dokážeme vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre ľudí, pre ktorých vírus predstavuje najväčšie riziko.

Úprimne vás teda prosíme, aby ste zostali doma.

Pomôcť môžete takto → Šírte povedomie o tom, ako zastaviť šírenie infekcie, pomocou hashtagu #ZostanDoma.

Ak sa na šírenie povedomia o potrebe zostať doma rozhodnete využiť YouTube, pozrite si tieto jednoduché tipy, ako svoj obsah uverejniť:

 • Nápady na „#ZostanDoma a ___ #SoMnou“. Skúste sa zamerať na nápomocný, zábavný a informatívny obsah a označte ho frázou „#ZostanDoma a ____ #SoMnou“, aby ste sa vedeli spojiť s ostatnými, ktorí sa venujú rovnakým aktivitám. Použiť môžete napríklad frázy „#ZostanDoma a navar #SoMnou“ či „#ZostanDoma a uč sa #SoMnou“. Ak sa chcete nechať inšpirovať ďalšími autormi, navštívte náš kanál
 • Overte si fakty, s ktorými pracujete. Informácie pre svoj obsah čerpajte z uznávaných zdrojov od organizácií, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Centrá pre kontrolu chorôb (CDC) a Štátna zdravotná služba (National Health Service). 
 • Berte ohľad na skutočnosť, že ide o prebiehajúcu celosvetovú krízu. Ak sa rozhodnete zdieľať obsah týkajúci sa ochorenia COVID-19, žiadame vás, aby ste tak urobili s najlepšími úmyslami. Nezneužívajte túto udalosť na predaj alebo propagáciu výrobkov a služieb.
 • Pokiaľ ide o speňažovanie, stále pripravujeme aktualizované pravidlá na speňažovanie tohto typu obsahu. Preto sa zatiaľ vyhýbajte používaniu výrazov „COVID‑19“ či „koronavírus“ v názve alebo popise videa. Radšej používajte názvy ako „Ochráň svoju starkú – zostaň doma!“ alebo „Ako si dopriať pohyb aj doma“. 
 • Dodržiavajte pokyny pre obsah vhodný pre inzerentovpokyny pre komunitu. Všetok speňažovaný obsah podlieha našim pokynom pre obsah vhodný pre inzerentov a pokynom pre komunitu. Ak váš obsah tieto pravidlá porušuje, bude odstránený alebo sa v ňom reklamy budú zobrazovať len obmedzene alebo vôbec. Napríklad obsah, v ktorom sa tvrdí, že škodlivé látky alebo procedúry môžu byť zdraviu prospešné, či obsah, ktorý je v rozpore s našimi pravidlami pre násilný alebo explicitný obsah, porušuje pravidlá a bude odstránený.
Ako môžem nahlásiť nepravdivé informácie o koronavíruse (COVID‑19)? 
Pokyny pre komunitu obsahujú aj pravidlá zakazujúce obsah, v ktorom sa tvrdí, že škodlivé látky či procedúry môžu byť zdraviu prospešné. 

Ak nájdete obsah, ktorý porušuje tieto pravidlá, nahláste ho. Pokyny na nahlasovanie obsahu, ktorý porušuje naše pokyny pre komunitu, sú k dispozícii tu. Ak nájdete viac videí, komentárov alebo celý kanál konkrétneho autora, ktorý chcete nahlásiť, použite náš nástroj na nahlásenie.
Prečo sa môj obsah už nespeňažuje? Netýka sa koronavírusu (COVID‑19).
Ak speňažujete na YouTube, je dôležité, aby váš kanál spĺňal pravidlá speňažovania služby YouTube, ktoré zahŕňajú pokyny pre komunitu, zmluvné podmienky a autorské práva služby YouTube, ako aj programové pravidlá služby AdSense. Prečítajte si viac o tom, prečo presadzujeme pravidlá speňažovania kanála. Ak chcete speňažovať videá pomocou reklám, musia tiež byť v súlade s našimi pokynmi pre obsah vhodný pre inzerentov.

Naše pravidlá sa vzťahujú na všetky časti vášho obsahu (video alebo priamy prenos, miniatúru, názov, popis a štítky). 

Naše systémy nie sú neomylné, preto môžete v prípade rozhodnutí automatických systémov požiadať o kontrolu človekom.

Ako sa vyhnúť online podvodom súvisiacim s ochorením COVID‑19

Chceme, aby ste boli na internete vždy v bezpečí. Preto majú všetky naše služby integrované výkonné technológie zabezpečenia, ktoré dokážu identifikovať a zablokovať hrozby skôr, než sa dostanú k vám. Ďalšie informácie o bežných typoch podvodov a o tom, ako sa im vyhnúť, nájdete v Centre bezpečnosti na Googli.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false