Αποθηκευμένη πολιτική μουσικής

Εάν διαθέτετε λογαριασμό YouTube Music, ενδέχεται να σας παρέχεται χώρος διακομιστή, όπου θα μπορείτε να ανεβάζετε και να αποθηκεύετε συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας (για παράδειγμα αρχεία μουσικής που ενδέχεται να περιέχουν μεταδεδομένα και εξώφυλλα άλμπουμ) ("Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής"). Εάν επιλέξετε να ανεβάσετε Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής, θα διατηρήσετε όλα τα υπάρχοντα δικαιώματα σας επί του Αποθηκευμένου περιεχομένου μουσικής και θα αποθηκεύσουμε ένα αντίγραφο εκ μέρους σας. Το YouTube θα καθιστά το Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής σας προσβάσιμο σε εσάς μέσω του λογαριασμού σας YouTube Music. Το Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής σας θα είναι προσβάσιμο σε εσάς μόνο μέσω του λογαριασμού σας YouTube Music και δεν σας επιτρέπεται να το μοιράζεστε με οποιονδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του YouTube που ενδέχεται να αποτελούν μέρος του λογαριασμού σας Google ή Οικογενειακού Προγράμματος YouTube. Είστε νομικά υπεύθυνοι για το Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής που ανεβάζετε στο YouTube Music Locker και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνετε καμία πνευματική ιδιοκτησία τρίτου μέρους (όπως για παράδειγμα υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), εκτός εάν έχετε άδεια από το εν λόγω μέρος ή έχετε άλλως νόμιμο δικαίωμα να το πράξετε.

Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε περιορισμένες απαραίτητες αλλαγές στο Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής σας, όπως ενδέχεται να χρειαστεί για τη λειτουργικότητα της αναπαραγωγής στο YouTube Music ή μέσω της εφαρμογής (app) YouTube Music. Το YouTube δεν θα μοιράζεται το Αποθηκευμένο περιεχόμενο μουσικής σας με τρίτα μέρη.
 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;