Video không xuất hiện trong danh sách phát đã nhúng

Người tải lên có thể đã tắt tùy chọn nhúng đối với một số video trong danh sách phát hoặc video này có thể đã bị giới hạn độ tuổi người xem. Các video riêng tư cũng sẽ không phát trên danh sách phát này trừ khi người tải lên đã chia sẻ các video đó với bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy nhớ chỉ thêm những video công khai có bật tùy chọn nhúng vào danh sách phát của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?