Video không xuất hiện trong danh sách phát đã nhúng

Có thể người tải lên đã tắt tùy chọn nhúng cho một số video trong danh sách phát của bạn. Các video riêng tư cũng sẽ không phát trên danh sách phát này trừ khi người tải lên đã chia sẻ các video đó với bạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy đảm bảo rằng trong danh sách phát của mình chỉ có các video công khai đã được bật tùy chọn nhúng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?