วิดีโอไม่ปรากฏในเพลย์ลิสต์แบบฝัง

ผู้อัปโหลดอาจปิดใช้ตัวเลือกการฝังในวิดีโอบางรายการในเพลย์ลิสต์ นอกจากนี้ วิดีโอส่วนตัวก็จะไม่เล่นบนเพลย์ลิสต์ เว้นแต่ผู้อัปโหลดจะแชร์วิดีโอดังกล่าวกับคุณ ดังนั้น คุณอาจต้องตรวจสอบว่าเนื้อหาที่คุณรวมไว้ในเพลย์ลิสต์มีเฉพาะวิดีโอสาธารณะที่เปิดใช้ตัวเลือกการฝังเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร