Mga video na hindi lumalabas sa naka-embed na playlist

Posibleng na-disable ng uploader ang opsyon sa pag-embed sa ilan sa mga video sa iyong playlist, o posibleng pinaghihigpitan ayon sa edad ang video. Hindi rin mape-play sa playlist mo ang mga pribadong video maliban na lang kung naibahagi ng uploader ang mga ito sa iyo. Para sa pinakamagagandang resulta, tiyaking ang content na isinama mo ay naglalaman lang ng mga pampublikong video na naka-on ang opsyon ng pag-embed.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?