Τα βίντεο δεν εμφανίζονται σε ενσωματωμένο playlist

Σε ορισμένα από τα βίντεο στο playlist, ο χρήστης που ανέβασε τα βίντεο μπορεί να έχει απενεργοποιήσει την επιλογή ενσωμάτωσης. Επίσης, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα βίντεο του playlist που είναι απόρρητα, αν ο χρήστης δεν σας τα έχει κοινοποιήσει. Για να είστε σίγουροι ότι τα βίντεο θα προβάλλονται κανονικά, ελέγξτε αν τα βίντεο στο playlist είναι δημόσια και αν η επιλογή ενσωμάτωσης είναι ενεργοποιημένη.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;