Видеоклиповете не се показват във вградения плейлист

Опцията за вграждане на някои от видеоклиповете в плейлиста може да е деактивирана от потребителя, извършил качването. Частните видеоклипове също няма да се пускат в плейлиста ви, освен ако потребителят, извършил качването, не ги сподели с вас. За най-добри резултати е добре да включвате в плейлистите си само обществени видеоклипове с активирана опция за вграждане.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?