Nylige og kommende oppdateringer av annonseretningslinjene

Oppdateringer av flere av retningslinjene i artiklene Gaming og inntektsgenerering og Retningslinjer for annonsørvennlig innhold (april 2021)

Basert på innspill fra skapere og annonsører har vi oppdatert retningslinjene våre slik at mer innhold kan kvalifisere for full inntektsgenerering (grønt ikon), samtidig som vi opprettholder bransjestandardene for annonsering. 
 
For det første utvider vi inntektsgenereringen for pedagogisk, dokumentarisk eller nyhetsmessig innhold som kan omfatte voldelige sammenstøt med politi, innhold relatert til rusmidler og narkotika eller sensitive hendelser. Vi utvider også inntektsgenereringen for kontroversielle temaer i videoer der ikke-eksplisitte, objektive diskusjoner om kontroversielle temaer forekommer. 
 
For det andre utvider vi inntektsgenereringen for å tillate voksentematikk som oppstår i en humoristisk kontekst (f.eks. vitser om romantikk og dating) og moderat bruk av stygt språk (f.eks. «shit» og «bitch») i løpet av de første 30 sekundene av videoen.

I tillegg har vi inkludert flere eksempler for å gjøre veiledningene tydeligere i delene om seksuelt innhold, skadelige eller farlige handlinger samt delen om innhold relatert til skytevåpen i retningslinjene for annonsørvennlig innhold.
 
Delen «Tips til inntektsgenerering i gamingvideoer» i artikkelen Gaming og inntektsgenerering er oppdatert parallelt for å gjenspeile oppdateringene av retningslinjene.

Veiledning lagt til i retningslinjene om upassende språk, vold og innhold relatert til rusmidler og narkotika samt en oppdatering av retningslinjene for inntektsgenerering knyttet til covid-19 (februar 2021)

Artikkelen Retningslinjer for annonsørvennlig innhold inneholder nå flere eksempler i delen «Du kan slå på annonser for dette innholdet» under retningslinjene om upassende språk, vold og innhold relatert til rusmidler og narkotika.

Vi har også oppdatert artikkelen Oppdatering om inntektsgenerering for innhold som omhandler covid-19 samt delen Skadelige eller farlige handlinger i retningslinjene for annonsørvennlig innhold. Dette er for å gi mer veiledning rundt innhold om vaksinering.

En nyopprettet side som skal sette retningslinjene for annonsørvennlig innhold i sammenheng med gaminginnhold (januar 2021)

For å gjøre retningslinjene for annonsørvennlig innhold tydeligere for gamingskapere på YouTube har vi lagt til en ny side som skal sette gaming og inntektsgenerering i sammenheng. 

Denne nye siden er laget for å tydeliggjøre hvordan retningslinjene våre gjelder for gaminginnhold, og for å hjelpe gamingskapere på YouTube med å få en bedre forståelse av egensertifiseringen. 

Det er ikke gjort noen endringer i selve retningslinjene, noe som betyr at du ikke kommer til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes for annonsørvennlighet.

Oppdateringer av flere deler av retningslinjene for annonsørvennlig innhold med mer informasjon og flere eksempler, avvikling av artikkelen «Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt» (januar 2021)

Artikkelen Retningslinjer for annonsørvennlig innhold er nå oppdatert med mer veiledning om og flere eksempler på egensertifisering. I forbindelse med dette er artikkelen «Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt» nå avviklet. 

Du finner nye, omfattende eksempler under «Du kan slå på annonser, men bare merkevarer som velger å delta, kommer til å kjøre annonser» (færre annonser) og «Du må slå av annonser for slikt innhold» (ingen annonser) i retningslinjene om seksuelt innhold og hatsk og nedsettende innhold, slik at det kommer tydeligere frem hva slags innhold som faller inn under disse kategoriene. Vi har også skilt ut retningslinjene for sensitive hendelser og kontroversielle temaer for å sikre detaljert og tydelig veiledning om retningslinjene. 

Vi har gjort noen mindre tilføyelser i retningslinjene om farlige eller skadelige handlinger for å gi flere eksempler på innhold som kan føre til færre eller ingen annonser. 

Vi har lagt til en ny merknad i retningslinjene om provokativt og fornedrende innhold, innhold relatert til tobakk og voksentematikk i familieinnhold, slik at leseren får vite at disse er gruppert under andre retningslinjer i spørreskjemaet for egensertifisering i YouTube Studio.

Det er ikke gjort noen endringer i selve retningslinjene, så du kommer ikke til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes med tanke på annonsørvennlighet.

Oppdateringer av flere deler av «Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt», med mer informasjon og flere eksempler (oktober 2020)

Artikkelen Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt inneholder nå mer omfattende eksempler under «Du kan slå på annonser for dette innholdet», slik at det er tydeligere hvilket innhold som faller inn under retningslinjene for vold og seksuelt innhold. Vi har også tydeliggjort definisjonen av «sensitive hendelser» og «fokus» i delen «Kontroversielle temaer og sensitive hendelser».

Vi har lagt til noen små tillegg i delene «Skadelige eller farlige handlinger» og «Upassende språk», for å ha flere eksempler på hva slags emosjonelle påkjenninger skøyerstreker kan gi, og for å tydeliggjøre at gjentakende bruk av svært stygt språk kan føre til få eller ingen annonser. 

Det er ikke gjort noen endringer i selve retningslinjene, så du kommer ikke til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes med tanke på annonsørvennlighet.

Et tillegg om retningslinjer for nyheter er lagt til i retningslinjene for annonsørvennlig innhold (august 2020)

Retningslinjene om voldelig innhold og kontroversielle temaer og sensitive hendelser tydeliggjøres for å inkludere hvordan disse påvirker rapportering av aktuelle nyheter. 

Denne oppdateringen utføres i august.

Et tillegg om støtende innhold er inkludert i retningslinjene for annonsørvennlig innhold (august 2020)

Retningslinjene om støtende innhold tydeliggjør de eksisterende retningslinjene og fokuserer på innhold som kan vekke avsky hos, sjokkere eller opprøre seerne. Vi gjør disse endringene i ressursene for å tydeliggjøre for skaperne hva slags innhold de ikke kan kjøre annonser i.

En ny del legges til i spørreundersøkelsen for egensertifisering. Det skal også legges til oppdateringer i retningslinjene for annonsørvennlig innhold og i Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt i august, slik at skaperfellesskapet får så detaljert informasjon som mulig. 

Det er ikke gjort noen endringer i selve retningslinjene, så du kommer ikke til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes med tanke på annonsørvennlighet.

Oppdateringer for upassende språk (juni 2020)

Ordlyden i denne delen er endret for å tydeliggjøre at feilstavet stygt språk i en tittel eller et miniatyrbilde der hensikten er å sensurere upassende språk, fører til færre eller ingen annonser. Skaperne kan se den oppdaterte ordlyden her.  

Det er ikke gjort noen endringer i selve retningslinjene, så du kommer ikke til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes med tanke på annonsørvennlighet.

Oppdateringer av «Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt» (mai 2020)

Artikkelen inneholder nå eksempler på innholdstyper som hører hjemme under hvert av alternativene som er skissert i spørreundersøkelsen på kontoen din. Vi har også inkludert definisjoner av nøkkelkonsepter, for eksempel nakenhet, som det refereres til gjennom hele spørreundersøkelsen.

Det er ikke gjort noen endringer i selve retningslinjene, så du kommer ikke til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes med tanke på annonsørvennlighet.

Oppdateringer knyttet til covid-19 (april 2020)

Innhold som refererer til og/eller omhandler covid-19, og som overholder retningslinjene for annonsørvennlig innhold og retningslinjene for brukere, kan nå brukes til inntektsgenerering (og kommer til å få grønt ikon). Her finner du en mer detaljert veiledning for hvordan du tjener penger på covid-19-innhold.

Oppdateringer av «Kontroversielle temaer og sensitive hendelser» samt «Upassende språk» (februar 2020)

Artikkelen inneholder nå en mer omfattende liste over temaer som anses for å være kontroversielle, og en forklaring på hvordan vi definerer sensitive hendelser. Vi har også tydeliggjort retningslinjene rundt upassende språk.

Det er ikke gjort noen endringer i retningslinjene, noe som betyr at du ikke kommer til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes for annonsørvennlighet.

Oppdatering av retningslinjene for annonsørvennlig innhold (juni 2019)

Artikkelen inneholder nå flere eksempler på innhold som får færre eller ingen annonser. 

Det er ikke gjort noen endringer i retningslinjene, noe som betyr at du ikke kommer til å merke noen forskjell i hvordan videoene dine sjekkes for annonsørvennlighet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?