Būsimi ir naujausi skelbimų gairių naujiniai

Reklamuotojams tinkamo turinio gairės papildytos specialiai naujienoms skirtais punktais (2020 m. rugpjūčio mėn.)

Bus patikslintos smurtui bei prieštaringoms temoms ir visuomenę jaudinantiems įvykiams taikomos gairės, nurodant mūsų politikos poveikį naujienų reportažams apie aktualius įvykius. 

Šis atnaujinimas bus paskelbtas rugpjūčio mėn.

Reklamuotojams tinkamo turinio gairės papildytos sukrečiančio turinio skiltimi (2020 m. rugpjūčio mėn.)

Sukrečiančio turinio gairėse patikslinama jau taikoma politika, pagrindinį dėmesį skiriant turiniui, kuris gali prislėgti žiūrinčiuosius, sukelti pasibjaurėjimą arba sukrėsti. Šiuo išteklių pakeitimu siekiame padėti kūrėjams geriau suprasti, kokiame turinyje negali būti rodomi skelbimai.

Savarankiško sertifikavimo anketa bus papildyta nauja skiltimi. Be to, rugpjūčio mėnesį bus atnaujinti straipsniai „Reklamuotojams tinkamo turinio gairės“ ir „Savo turinio įvertinimas taikant savarankišką sertifikavimą“, kad kūrėjų bendruomenė turėtų kuo išsamesnę informaciją. 

Pati politika nesikeičia, taigi nepastebėsite jokių tikrinimo, ar vaizdo įrašai tinka reklamuotojams, skirtumų.

Atnaujinta nepriimtinos kalbos skiltis (2020 m. birželio mėn.)

Pakeista šios skilties formuluotė, norint patikslinti, kad net ir tada, kai siekiant cenzūruoti nepriimtiną kalbą pakeičiama pavadinime arba miniatiūroje vartojamų nešvankybių rašyba, skelbimai rodomi ribotai arba visai nerodomi. Naują formuluotę kūrėjai gali peržiūrėti čia.  

Pati politika nesikeičia, taigi nepastebėsite jokių tikrinimo, ar vaizdo įrašai tinka reklamuotojams, skirtumų.

Atnaujintas straipsnis „Savo turinio įvertinimas taikant savarankišką sertifikavimą“ (2020 m. gegužės mėn.)

Nuo šiol straipsnyje pateikiami kiekvienai parinkčiai, nurodytai paskyroje pateiktoje anketoje, priskiriamų turinio tipų pavyzdžiai. Be to, apibrėžėme pagrindinius visoje anketoje minimus terminus, pavyzdžiui, nuogybes.

Pati politika nesikeičia, taigi nepastebėsite jokių tikrinimo, ar vaizdo įrašai tinka reklamuotojams, skirtumų.

Su COVID-19 susiję atnaujinimai (2020 m. balandžio mėn.)

Nuo šiol iš turinio, kuriame minima ir (arba) aptariama COVID-19 infekcija, bet atitinkančio reklamuotojams tinkamo turinio ir bendruomenės gaires, galima gauti pajamų (piktograma bus žalia). Išsamesnė informacija apie pajamų gavimą iš turinio apie COVID-19 pateikiama čia.

Atnaujintos prieštaringų temų ir visuomenę jaudinančių įvykių bei nepriimtinos kalbos skiltys (2020 m. vasario mėn.)

Nuo šiol straipsnyje pateikiamas išsamesnis prieštaringomis laikomų temų sąrašas ir visuomenę jaudinančių įvykių apibrėžimo paaiškinimas. Taip pat paaiškinome netinkamos kalbos gaires.

Politikos pakeitimų nėra, o tai reiškia, kad principas, kaip vaizdo įrašai tikrinami, ar tinka reklamuotojams, neturėtų keistis.

Atnaujintos reklamuotojams tinkamo turinio gairės (2019 m. birželio mėn.)

Nuo šiol straipsnyje pateikiama daugiau turinio, kuriame skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi, pavyzdžių. 

Politikos pakeitimų nėra, o tai reiškia, kad principas, kaip vaizdo įrašai tikrinami, ar tinka reklamuotojams, neturėtų keistis.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?