Tìm hiểu nơi người xem nhấp vào nút Đăng ký

Sử dụng YouTube Analytics để biết người đăng ký của bạn đã nhấn nút “Đăng ký” ở đâu. Thông tin này giúp bạn hiểu rõ nội dung hoặc trang YouTube nào có thể chuyển đổi người xem thành người đăng ký hiệu quả nhất.

Xem các nguồn đem lại người đăng ký

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Số liệu phân tích.
  3. Trên một thẻ bất kỳ, hãy nhấp vào XEM THÊM.
  4. Tại phần trên cùng, hãy chọn Nguồn đăng ký.

Lưu ý: Bạn có thể không thấy được dữ liệu nguồn đăng ký nếu kênh hoặc video của bạn không có đủ lưu lượng truy cập trong khoảng thời gian đã chọn.

Hiểu rõ về các nguồn đem lại người đăng ký

Trang xem trên YouTube Lượt đăng ký bằng nút đăng ký trên trang xem video.
Kênh YouTube của bạn  Lượt đăng ký bằng nút đăng ký trên trang chủ của kênh.
Kênh YouTube khác Lượt đăng ký do các kênh khác giới thiệu kênh của bạn.
Tính năng tương tác Lượt đăng ký thông qua các tính năng tương tác trên video của bạn, chẳng hạn như màn hình kết thúc hoặc hình mờ video.
Trang chủ YouTube Lượt đăng ký từ trang chủ YouTube.
Tìm kiếm trên YouTube Lượt đăng ký từ các kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm hiểu các cụm từ tìm kiếm mà người xem đã nhập vào thanh tìm kiếm trước khi nhấn đăng ký.
Quảng cáo trên YouTube Lượt đăng ký từ quảng cáo.
Trang Kênh đăng ký Số người đăng ký giảm đi vì người xem hủy đăng ký trong khi xem trang Kênh đăng ký. Thông tin này có thể giúp bạn hiểu được tần suất tải video lên có tác động thế nào đến số người đăng ký của bạn.
Danh sách kênh đăng ký Lượt hủy đăng ký thông qua danh sách kênh đăng ký trên thiết bị di động và trang quản lý kênh đăng ký trên máy tính.
Tài khoản đã đóng Số người đăng ký giảm đi vì YouTube xóa các tài khoản đã đóng và lượt đăng ký ảo.
Bên ngoài Lượt đăng ký từ các video hoặc nút đăng ký được nhúng trên các trang web ngoài YouTube.
(Chỉ dành cho nghệ sĩ) Kênh nghệ sĩ chính thức

Nếu bạn có một Kênh nghệ sĩ chính thức, thì những lượt đăng ký ngay trên trang chủ của Kênh nghệ sĩ chính thức sẽ được tính trong hàng "Kênh YouTube của bạn". 

Số người đăng ký qua kênh chủ đề hoặc trang chủ trước đó của kênh sẽ được tính trong hàng "Kênh nghệ sĩ chính thức". 

Khác Lượt đăng ký từ các nguồn không xác định.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false