Jak sprawdzić, gdzie widzowie kliknęli przycisk Subskrybuj

Dzięki Statystykom YouTube dowiesz się, gdzie znajdowali się Twoi subskrybenci, gdy kliknęli przycisk „Subskrybuj”. Te informacje pozwolą Ci zrozumieć, jakie treści lub strony YouTube najlepiej sprawdzają się w zachęcaniu widzów do subskrybowania.

Wyświetlanie źródeł, z których pochodzą subskrybenci

Wymiar Źródło subskrypcji może być niedostępny, jeżeli Twój film albo kanał nie ma wystarczającej liczby wizyt w wybranym okresie.

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Statystyki.
  3. Na dowolnej karcie kliknij POKAŻ WIĘCEJ.
  4. Na górze wybierz Źródło subskrypcji.

Informacje o różnych źródłach subskrypcji

Strona odtwarzania filmu w YouTube Subskrypcje pochodzące z kliknięcia przycisku subskrypcji na stronach odtwarzania filmu.
Twój kanał w YouTube  Subskrypcje pochodzące z kliknięcia przycisku subskrypcji na stronie głównej kanału.
Inny kanał w YouTube Subskrypcje z innych kanałów, które polecają Twój kanał.
Funkcje interaktywne Subskrypcje pochodzące z funkcji interaktywnych w Twoich filmach, takich jak ekrany końcowe lub znaki wodne filmu.
Strona główna YouTube Subskrypcje pochodzące ze strony głównej YouTube.
Wyszukiwarka w YouTube Subskrypcje z wyników wyszukiwania w YouTube. Tu dowiesz się też, co wpisywali widzowie w pasku wyszukiwania, zanim zdecydowali się zasubskrybować Twój kanał.
Reklama w YouTube Subskrypcje pochodzące z reklam.
Karta Subskrypcje Zmniejszenie liczby subskrypcji z karty Subskrypcje. Te informacje pomogą Ci zrozumieć, jak częstotliwość przesyłania przez Ciebie filmów wpływa na liczbę subskrypcji.
Lista zasubskrybowanych kanałów Subskrypcje pochodzące z listy subskrypcji na urządzeniach mobilnych i menedżera subskrypcji na komputery.
Zamknięte konta Spadek liczby subskrybentów spowodowany usunięciem zamkniętych kont i spamu.
Zewnętrzne Subskrypcje pochodzące z filmów lub przycisków subskrypcji umieszczonych na stronach innych niż YouTube.
Oficjalne kanały wykonawców (dotyczy tylko wykonawców)

Jeśli masz oficjalny kanał wykonawcy, subskrypcje dokonane bezpośrednio na jego stronie głównej będą zliczone w wierszu „Twój kanał w YouTube”. 

Subskrypcje z kanału tematycznego lub poprzedniej strony głównej kanału będą zliczone w wierszu „Oficjalny kanał wykonawcy”. 

Inne Subskrypcje pochodzące z nieokreślonych źródeł.
Masz więcej pytań dotyczących subskrypcji? W tym artykule znajdziesz pytania na temat subskrypcji w YouTube oraz odpowiedzi na nie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?