Jak používat rozšířené přehledy Analytics

V YouTube Analytics můžete pod většinou přehledů kliknout na možnost ZOBRAZIT VÍCE, a tím je rozbalit. Rozšířené přehledy vám umožňují získat více údajů. 

Chcete-li opustit rozšířený přehled, použijte klávesu Esc nebo vyberte možnost Zavřít .

Používání rozšířeného přehledu

Přiřazením čísel následujících funkcí k obrázku výše se naučíte, jak používat rozšířený přehled.

1. Přepnutím zobrazte statistiky konkrétního videa, skupiny či playlistu.

2. Vyfiltrujte data podle zeměpisných údajů, stavu odběru a dalších parametrů.

3. Změňte metriku v grafu.

4. Vyberte sekundární metriku.

5. Vyberte dimenzi pro jiný rozbor dat.

6. Stáhněte si přehled.

7. Porovnejte různá videa, skupiny nebo časová období.

8. Změňte časové období.

9. Zobrazte si další dimenze.

10. Změňte typ grafu.

11. Přepněte mezi denním, týdenním, měsíčním nebo ročním zobrazením.

12. Umístěním kurzoru na graf zobrazte více informací.

13. Přidejte do tabulky metriku.

14. Vyberte konkrétní video.

Filtrování analytických údajů podle geografické polohy

Pomocí filtru zeměpisných údajů si můžete zobrazit data pro konkrétní geografickou oblast.

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Analýzy.
 3. Na libovolné kartě klikněte na ZOBRAZIT VÍCE.
 4. V horní části stránky klikněte na Filtr  a potom Geografie.

Vyberte místo/oblasti, pro které chcete zobrazit data, a klikněte na POUŽÍT.

Další filtry dostupné v YouTube Analytics

Výše uvedené pokyny můžete použít také k filtrování dat podle následujících kritérií:
 • Živě / na vyžádání: Pomocí filtru si zobrazte, kolik diváků sledovalo vaše video během živého vysílání a kolik ze záznamu (na vyžádání).
 • Stav odběru: Filtrujte data a zjistěte, co sledovali odběratelé a neodběratelé.
 • Používání překladů: Pomocí filtru si zobrazte, jaká část diváků sledovala vaše video v původním jazyce a jaká část použila titulky v jiných jazycích.
 • Služba YouTube: Získejte data pouze z jedné konkrétní služby YouTube. Vyberte si YouTube, nebo YouTube Kids. 

Proč je filtr přeškrtnutý?

Název filtru může být přeškrtnutý, pokud:
 • YouTube Analytics nemá kombinaci přehledu a filtru, kterou jste vybrali.
 • Vaše video nebo kanál nemá ve vybraném období dostatečnou návštěvnost.
Chcete-li použít přeškrtnutý filtr, zkuste pomocí pokynů níže přepnout na jinou dimenzi.  

Získání dat podle věku a pohlaví

Použijte dimenze Věk diváka a Pohlaví diváka k zobrazení toho, kolik návštěvnosti tvoří jednotlivé demografické skupiny. 

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Analýzy.
 3. Na libovolné kartě klikněte na ZOBRAZIT VÍCE.
 4. V horní části stránky vyberte možnost Věk diváka nebo Pohlaví diváka. Tyto možnosti mohou být ukryty pod tlačítkem Více.

Další dimenze dat dostupné v YouTube Analytics

Výše uvedené pokyny můžete použít také k získání dat podle následujících kritérií:
 • Video
 • Zdroj návštěvnosti
 • Geografie
 • Zdroj příjmů
 • Playlist
 • Typ zařízení
 • Typ reklamy
 • Typ transakce
 • Služba YouTube
 • Živě / na vyžádání
 • Místo přehrání
 • Operační systém
 • Titulky
 • Jazyk informací videa
 • Použití překladu
 • Typ prvku závěrečné obrazovky
 • Prvek závěrečné obrazovky
 • Typ karty
 • Karta
 • Služba pro sdílení
 • Formát zveřejnění

Příklad

Podívejte se na následující video z kanálu YouTube Creators, které nabízí základní informace o tom, jak používat rozšířené přehledy Analytics.

Analytics "Advanced Mode" in YouTube Studio

Další možnosti rozšířených přehledů

Úprava grafu

Změna metriky v grafu

Těsně nad oblastí grafu je políčko, které označuje, jaká metrika je pro graf vybrána. Kliknutím na toto políčko můžete pro graf vybrat jinou metriku.

Vytvoření vícečárového grafu

Můžete zaškrtnout políčka vedle jednotlivých řádků v tabulce. Každá zaškrtnutá položka bude mít v grafu odpovídající čáru. Ve výchozím nastavení je vybrán řádek „celkem“. 

Úprava tabulky

Získání podrobnějších informací pro konkrétní řádek

Pro řádky v přehledu psané modrým písmem je kliknutím možné zobrazit podrobnější údaje. 

Pokud si například prohlížíte zdroje návštěvnosti, můžete kliknout na výsledky, jako je „Vyhledávání na YouTube“, a podívat se, která konkrétní vyhledávání vedla k návštěvě vašeho kanálu.

Přidání nebo odebrání metrik z tabulky

Metriku můžete do přehledu přidat modrým tlačítkem plus .

Chcete-li ze svého přehledu metriku odebrat, vyberte možnost Více  a potom Skrýt metriku.

 Další možnosti

Přepínání mezi videi

V levém horním rohu se v nástroji Analytics zobrazuje buď název vašeho kanálu nebo videa. Kliknutím na tento název zobrazíte výběr videí. Video můžete vybrat ze seznamu nebo nějaké vyhledat podle jeho názvu. Vybrat můžete také skupinu nebo svůj kanál.

Můžete také přesunout kurzor nad název videa a vybrat ikonu Analytics

Porovnání výkonu

Vyberte možnost Porovnat s… a porovnejte tak dvě položky. Porovnat můžete dvě různá videa, dvě různé skupiny atp. Jakmile začnete porovnávat dvě položky, můžete také změnit časové období, přehled a metriky.

Tip: Můžete seskupit několik videí dohromady a sledovat jejich celkový výkon najednou. Další informace o skupinách v nástroji YouTube Analytics

Export dat

Ve Studiu YouTube můžete zobrazit až 50 řádků dat. Chcete-li si zobrazit až 500 řádků dat, vyberte možnost Export  a přehled si stáhněte.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?