Så här fungerar annonser på YouTube för kontrollerade konton och innehåll markerat som avsett för barn

Annonseringspolicyn för innehåll avsett för barn kan förändras med tiden. Vi uppmanar dig att kolla efter nya uppdateringar ofta.

För att Children’s Online Privacy Protection Act och andra lagar ska följas är anpassade annonser, remarketing och andra funktioner för anpassad inriktning förbjudna på YouTube:

Innehållsbaserade annonser kan visas på YouTube för kontrollerade konton och på innehåll avsett för barn. Dessa annonser baseras bland annat på följande:

 • vilket innehåll som visas
 • tittarens aktuella sökning
 • tittarens allmänna plats (exempelvis ort eller region)

Annonser måste följa annonseringspolicyn för innehåll avsett för barn för att vara kvalificerade att visas på YouTube för kontrollerade konton och innehåll avsett för barn.

Policyer för annonsörer

Annonsörer får inte visa anpassade annonser på YouTube för kontrollerade konton eller på innehåll avsett för barn.

Annonser som är avsedda för barn eller på innehåll som är avsett för barn måste följa alla relevanta lagar och regler. Annonserna får inte

 • vara vilseledande, orättvisa eller olämpliga för den avsedda målgruppen
 • använda tredjepartsspårare eller på annat sätt samla in personuppgifter.

Nedan följer några produkter som annonsörer inte får annonsera på YouTube för kontrollerade konton eller på innehåll som är avsett för barn:

 • Medieinnehåll som är olämpligt för barn: Medieinnehåll (film, tv-serier osv.) som är olämpligt för användare under 13 år.
 • Tv-spel som är olämpliga för barn: Elektroniska tv-spel (med tillbehör) som spelas på en tv-spelskonsol, en dator eller annan elektronisk enhet, till exempel en mobiltelefon eller surfplatta, är förbjudna om spelets branschklassificering indikerar att det inte är lämpligt för personer som är under 13 år.
 • Dejting och förhållanden: Annonser om dejtingwebbplatser, familjerådgivning eller byråer som hanterar äktenskap/skilsmässor.
 • Skönhet och viktnedgång: Produkter som har med personvård att göra, fitnessprodukter som har med viktnedgång, dieter eller kosttillskott att göra.
 • Mat och dryck: Produkter som har med mat och dryck att göra är förbjudna oavsett näringsinnehåll.
 • Olagliga eller reglerade produkter: Produkter som är reglerade eller som inte får säljas till barn är förbjudna. Det gäller till exempel produkter märkta Förbjudet innehåll eller Begränsat innehåll. Det här gäller även produkter som kan utsätta barn för fara.
 • Politiska annonser: Alla typer av politiska betalannonser, inklusive information om politiska kandidater eller deras ställningstaganden, politiska partier, insamlingar eller politiska intresseorganisationer och deras program.
 • Religiösa annonser: Alla typer av religiösa annonser är förbjudna. Det gäller till exempel erbjudanden som har att göra med religion, trosuppfattning, religiösa skolor, religiösa böcker osv.
 • Annonser med barnförbjudet innehåll: Sexuellt och barnförbjudet innehåll som är avsett för vuxna och inte är lämpligt för användare under 13 år.
 • Farligt innehåll: Innehåll som är farligt och olämpligt för användare under 13 år, eller som vanligtvis kräver att en vuxen person är med.
 • Våldsamt innehåll: Våld och våldsamt innehåll som är avsett för vuxna och inte är lämpligt för användare under 13 år.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false