Kontrola doručenia zvončekových upozornení

Autori sú často zvedaví, či sa odoslali všetky upozornenia na video. Pomocou karty Odoslané zvončekové upozornenia v Štúdiu YouTube zistíte presné množstvo zvončekových upozornení, ktoré sa poslali odberateľom.

Nájdite metriky zvončekových upozornení

Akonáhle budete mať dostatok odberateľov, v analytike na YouTube sa na karte Dosah automaticky zobrazí karta Odoslané zvončekové upozornenia. Táto karta je dostupná len pre jednotlivé videá. Ako nájsť túto kartu:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ľavej ponuke vyberte Videá.
 3. Kliknite na názov alebo miniatúru videa.
 4. V ľavej ponuke vyberte položky Analytika a potom Dosah.
 5. Nájdite kartu Odoslané zvončekové upozornenia.

Prečítajte si viac o metrikách upozornení

 • Odoslané upozornenia: počet zvončekových upozornení odoslaných tým odberateľom, ktorí dostavajú všetky upozornenia z vášho kanála a zapli si upozornenia služby YouTube na ich účte a zariadení.
 • Miera prekliknutí pre upozornenia: percento osôb, ktoré klikli na zvončekové upozornenie na vaše video.
 • Zhliadnutia zo zvončekových upozornení: zhliadnutia, ktoré ste získali od osôb, ktoré klikli na zvončekové upozornenie a hneď si pozreli vaše video. Toto množstvo nezahŕňa osoby, ktoré videli zvončekové upozornenie a pozreli si video neskôr. V prehľade zdrojov návštevnosti môžete vidieť rozpis zhliadnutí z upozornení aplikácie v porovnaní s e‑mailovými novinkami.

Pozrite si video o metrikách upozornení

Pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube pre autorov, kde nájdete vysvetlenie týchto metrík.

Odoslali sa mojim odberateľom upozornenia?

Časté otázky

Čo sú zvončekové upozornenia?

Zvončekové upozornenia sú upozornenia odosielané odberateľom, ktorí zároveň:
 • majú zapnuté všetky upozornenia pre váš kanál, 
 • majú zapnuté upozornenia v ich účtezariadení

Ako mám používať kartu Odoslané zvončekové upozornenia?

Karta Odoslané zvončekové upozornenia funguje v spolupráci s kartou Zvončekové upozornenia odberateľov:
 • Karta Zvončekové upozornenia odberateľov ukazuje, koľko z vašich odberateľov kliklo na zvonček , aby dostávali všetky upozornenia z celého vášho kanála. Tiež ukazuje, koľko z týchto odberateľov je vhodných na dostávanie upozornení vzhľadom na nastavenia ich zariadení a účtov.
 • Karta Odoslané zvončekové upozornenia ukazuje, koľko osôb dostalo vaše zvončekové upozornenie, klikli naň a pozreli si vaše video. Táto karta zároveň ukazuje, koľko odberateľov vhodných na zvončekové upozornenie ste mali, keď ste zverejnili svoje video.

Prečo sa mi nezobrazuje karta Odoslané zvončekové upozornenia?

Karta Odoslané zvončekové upozornenia sa zobrazuje automaticky, keď máte dostatok odberateľov, ktorí zároveň:
 • majú zapnuté všetky upozornenia pre váš kanál, 
 • majú zapnuté upozornenia v ich účtezariadení
Okrem týchto prípadov môžete vidieť kartu Odoslané zvončekové upozornenia iba vtedy, ak:
 • sa pozeráte na analytiku jednotlivých videí,
 • vaše video bolo verejné,
 • váš priamy prenos bol počas vysielania naživo verejný.
Túto kartu neuvidíte, ak bol váš priamy prenos súkromný alebo nezaradený, dokonca ani v prípade, ak svoj archivovaný priamy prenos neskôr zverejníte.

Čím sa moja miera prekliknutí pre upozornenia líši od miery prekliknutí pre miniatúry?

Vaša miera prekliknutí pre upozornenia predstavuje počet osôb, ktoré videli zvončekové upozornenie na vaše video a klikli naň. Vaša miera prekliknutí pre miniatúry predstavuje počet osôb, ktoré videli miniatúru vášho videa na YouTube a klikli na ňu. Prečítajte si viac o svojich zobrazeniach a mierach prekliknutí.

Prečo je moja miera prekliknutí pre upozornenia nižšia ako moja miera prekliknutí pre zobrazenia?

Je bežné, že miera prekliknutí pre upozornenia je nižšia ako miera prekliknutí pre zobrazenia
Ľudia dostávajú upozornenia celý deň, ale nemôžu si vždy video hneď pozrieť. Môžu byť napríklad v práci alebo pripravovať večeru. Vaša miera prekliknutí pre zobrazenia je meraná podľa aktivity na YouTube. Reprezentuje správanie ľudí, ktorí aktívne na YouTube vyhľadávajú obsah na pozeranie, na rozdiel od tých, ktorí sa práve nachádzajú v strede každodenného kolotoča povinností. 
Prečo sa neodoslali všetky moje upozornenia?
Toto sú najčastejšie príčiny, prečo môže mať vaša karta Odoslané zvončekové upozornenie hodnotu nižšiu ako 100 %:
 • Z vášho kanála už boli odoslané tri upozornenia videí počas 24 hodín, čo predstavuje denný limit.
 • Zverejnili ste viac ako tri videá za krátky čas.
 • Váš počet odberateľov sa za posledných 24 hodín značne zmenil. Ďalšie informácie
 • Zmenili ste nastavenia viditeľnosti svojho videa ešte pred odoslaním všetkých upozornení.
 • Pre toto video ste preskočili upozornenia.
Ako ovplyvnia zmeny v mojom počte odberateľov percento odoslaných zvončekových upozornení?
Časté zmeny vášho počtu odberateľov sú bežný jav. Ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu značne zmení počet odberateľov tesne pred zverejnením videa, môžete vidieť menej ako 100 % odoslaných zvončekových upozornení.
V takýchto prípadoch síce stále upozorníme všetkých vhodných odberateľov, no pre oneskorené vykazovanie môže karta ukazovať hodnotu menej ako 100 %.

Nachádzam sa mimo rozsahu „Bežné na YouTube“ v miere prekliknutí pre upozornenia. Je to niečo zlé?

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú, či odberateľ klikne na upozornenie. Diváci nemusia kliknúť na upozornenie vzhľadom na to, koľko je hodín, čo práve robia a podobne. 
Mnohé kanály nespadajú do tohto rozsahu a napriek tomu dosahujú dobrú výkonnosť. Upozornenia sú len jeden z mnohých zdrojov návštevnosti pre zhliadnutia. Medzi ďalšie zdroje patria Ďalšie, Domov, Vyhľadávanie, Externé a feed Odbery. Rôzne kanály majú rozdielny percentuálny podiel návštevnosti z rôznych zdrojov.

Môžem si pozrieť kartu Odoslané zvončekové upozornenia pre predchádzajúce časové obdobia?

Pre kartu Odoslané zvončekové upozornenia nie sú k dispozícii historické hodnoty. Ak v analytike na YouTube zmeníte obdobie, údaje na karte sa nezmenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?